Stilla natt

20.12.2022 kl. 14:59
En av våra allra käraste julpsalmer, Stilla natt, framfördes för första gången för drygt 200 år sedan, på julaftonen 1818, i en liten by i Österrike.

Det berättas att psalmen skapades eftersom mössen hade bitit sönder orgelbälgen så att inte alla toner gick att spela och därmed inte heller de vanliga julpsalmerna. Kantorn hade då snabbt löst situationen genom att komponera en ny psalmmelodi som gick att spela på orgeln.

Det må vara hur som helst med sanningshalten i berättelsen, men jag tycker ändå att det är en bra beskrivning över hur vi mänskor kan vända en utmanande och svår situation till någonting som i det långa loppet visar sig vara gott och hållbart.

Utmanande och svåra situationer har det minsann funnits under det gångna året och i regeringen har vi fått försöka göra det bästa av situationen och hitta lösningar som för utvecklingen i rätt riktning mot en bättre framtid.

Det allt överskuggande är naturligtvis Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina och dess följder. Bokstavligen över en natt ändrades det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det ledde för Finlands del till att det kanske lite flummigt politiska uttrycket ”Nato-option” konkretiserades och såväl den politiska ledningen som allmänheten snabbt insåg att det är precis nu som optionen ska lösas in. Efter att riksdagen hade godkänt medlemsansökan har regeringen arbetat för högtryck för att ett fullvärdigt medlemskap ska förverkligas så snart som möjligt. Vi har också gjort betydande satsningar på vårt eget försvar och allmänt på vår beredskap så att vi kan trygga landets försörjning i alla lägen.  Sist men inte minst har vi gett stora materiella stödpaket till Ukraina och ukrainarna som i allt kallare och svårare vinterförhållanden kämpar för sin frihet och samtidigt för hela den västerländska världsordningen och därmed också för oss.

Den säkerhetspolitiska krisen utvidgade sig snabbt från slagfälten till att föras också med energin som vapen. Europa som helhet har varit alltför starkt beroende av rysk fossil energi och framför allt Mellaneuropa har byggt upp hela sin energiförsörjning på rysk gas. I Finland har vi en ganska välbalanserad och mångsidig energipalett med olika energikällor, men speciellt de rusande energikostnaderna har stor inverkan på hushållen och företagen också här. I regeringen har vi beslutat om stödåtgärder genom att sänka momsen på el och skapa ett avdragssystem för hushållens elkostnader alternativt ett stödsystem för de som drabbas av oskäligt höga elräkningar i vinter. Det har ändå visat sig att det här inte räcker till och därför bereder vi ytterligare åtgärder för att trygga att alla kan hålla sina hem varma i vinter.

Jag vill, önska alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Nu när julsångerna ljuder i kyrkor och hemmen, är det dags att varva ner, umgås med familjen och släkten och att se framåt mot ett förhoppningsvis bättre år. Som det sägs i inledningen till den gamla julpsalmens sista strof ” Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr.”

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48