Norrback gläds över julklappspengarna till 4H och yrkesfiskarna 

13.12.2022 kl. 10:10

Riksdagens finansutskottet har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro. 


Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) ser med goda ögon på slutresultaten. Bland annat har 4H och Finlands Yrkesfiskarförbund beviljats tilläggsfinansiering för sin verksamhet. Norrback, som ser sig själv som landsbygdens och skärgårdens förespråkare, är glad för att SFP har drivit 4Hs och yrkesfiskarnas ärenden i förhandlingarna om julklappspengarna. 

4H beviljades 350 000 euro i tilläggsfinansiering.

- Satsningar på 4H är en satsning på unga och på framtiden. 4H:s ungdomsverksamhet är ett ytterst viktigt forum där unga har möjligheten att bekanta sig med företagande, och lära sig att ta ansvar. 4H är också en utmärkt plats för unga att knyta nya vänskapsband. Jag är glad över att vi har kunnat tilldela 4H:s verksamhet denna tilläggsfinansiering, säger Norrback.

Finlands Yrkesfiskarförbund beviljades 100 000€.

- Livsmedelsförsörjningen är något jag oftast lyfter fram i mitt politiska arbete, och är mycket viktig för mig. Här spelar fiskenäringen en väldigt central roll. Fler satsningar på den inhemska fiskenäringen och yrkesfiskarna är centrala, om vi skall ha en hållbar livsmedelsförsörjning och inhemsk fiskproduktion i framtiden också, poängterar Norrback.

 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45