Blomqvist nöjd över tilläggspengar till säkerhet på riksväg 25

13.12.2022 kl. 10:08

Idag har riksdagens finansutskott offentliggjort de ändringar som riksdagen föreslås göra i nästa års statsbudget. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) är speciellt glad över de satsningar som görs på nyländska vägprojekt samt på tilläggsresurserna för Kvinnolinjen som har en ytterst viktig verksamhet i att hjälpa utsatta kvinnor.


– Riksväg 25 är livligt trafikerad och trafiken på vägen ökar konstant, i synnerhet den tunga trafiken som rör sig till Hangö hamn. Tryggare och smidigare korsningar ökar säkerheten i trafiken och minskar olyckor och dessutom betalar de också snabbt in sig genom en snabbare och smidigare trafikström som sparar pengar för företagen och samtidigt minskar klimatutsläppen. Därför är tilläggsanslaget i nästa års statsbudget för utbyggandet av korsningsarrangemangen vid riksväg 25 och landsväg 1102, korsningen till Snappertuna, en bra och bokstavligen livsviktig satsning och samtidigt en fortsättning på utvecklingen av de planskilda korsningarna vid riksväg 25, konstaterar Blomqvist.

– Även den nya beläggningen på cykelvägen i Borgå mellan Västra Mannerheimleden och Svartsåvägens korsning är både en viktig och hälsofrämjande satsning. Satsningar på trafiknätet är viktiga för den regionala utvecklingen samtidigt som de kan öka avsevärt på säkerheten. För SFP har trafiknätets förbättrande alltid varit en viktig prioritering. Vägarna är viktig infrastruktur i vårt samhälle som många av oss är beroende av och därför är det viktigt att det finns medel för både basunderhållning och utveckling, säger Blomqvist.     
 
– Också finansieringen för Kvinnolinjen är något jag gläds extra mycket över. De har en otroligt viktig verksamhet i att stöda och hjälpa kvinnor som blir utsatta för hot och våld. Vi vet att våld i hemmen ökat under pandemin och därför är det nu viktigt att vi från riksdagens sida kan stöda organisationer som gör ett synnerligen betydelsefullt arbete, säger Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00