Projekt för satsningar på trygghet, medmänsklighet och framtiden får extra finansiering

13.12.2022 kl. 10:02
Riksdagens finansutskott har på tisdagen fattat beslut om de så kallade julklappspengarna.

Svenska riksdagsgruppens medlemmar i utskottet och dess delegationer, Anders Adlercreutz (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP), är nöjda över förhandlingarna då man lyckats säkerställa tilläggsfinansiering för en mängd viktiga ändamål. Det är nu klart att det beviljas budgetanslag till bland annat organisationer som främjar kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter över lag, ungas företagsamhet och framgång, export samt en hel del lokala projekt såsom museiskeppet Vega. 

 
- Om det är någonting man kan lära sig av samtiden så är det att förebyggande åtgärder och långsiktiga satsningar är otroligt viktiga. Det extra budgetanslaget på cirka 50 miljoner euro får regeringspartierna fördela för sådant som inte får finansiering i det ursprungliga budgetförslaget, säger Adlercreutz och Rehn-Kivi.
 
Adlercreutz lyfter upp satsningarna på de yngre generationerna och de positiva, långsiktiga effekter som detta tar sikte på. 
 
- Jag gläder mig över att vi lyckats förhandla fram finansiering till att stöda företagarfostran. Dessutom beviljar vi tilläggsanslag för att främja ungas läskunnighet och för att förebygga och avhjälpa inlärningssvårigheter, samt ett stort tilläggsanslag till 4H-verksamheten som gör ett gediget arbete för de ungas välmående och driftighet. Investeringar i unga har aldrig varit mer aktuellt eller av större behov än nu, säger Adlercreutz.
 
Adlercreutz är även nöjd med tilläggsmedlen till företagande. Bland annat Viexpo i Österbotten, som hjälper företag med att utvidga sin verksamhet till utlandet, kommer att få finansiering. 
 
- I dessa kärva tider är det dessutom fint att se att vi stöder primärnäringarna. Svenska riksdagsgruppen har jobbat för att bevilja Finlands yrkesfiskarförbund extra medel, vilket de nu kommer att få, säger Adlercreutz.

Rehn-Kivi, som har en stark profil inom särskilt social- och hälsovårdsfrågor, lyfter fram flera hälsorelaterade ändamål som beviljats extra anslag.
 
- Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats trygga finansiering för så många viktiga ändamål som betonar såväl hälsa som mänskliga rättigheter och särskilt kvinnors rättigheter. Jag är särskilt stolt över tilläggsfinansieringen till kvinnoorganisationerna och till skyddshemmen för att trygga deras tillräcklighet och tillgänglighet, samt pengarna till kvinnolinjen, som erbjuder rådgivning och stöd till kvinnor som upplevt våld, säger Rehn-Kivi.
 
Förebyggandet av könsstympning av kvinnor och flickor och hjälpen till offren för människohandel är också ändamål som den svenska riksdagsgruppen jobbat för att ska få extra medel. En relativt stor andel tilläggsfinansiering kommer dessutom att gå till gränsöverskridande organisationsarbete för att trygga mänskliga rättigheter samt till Flyktingrådgivningen. 
 
- SFP är ett parti med en tydlig moralisk kompass. Det är fint att se att finansutskottet har omfattat många av de förslag som gäller mänskliga rättigheter och som presenterats av den svenska riksdagsgruppen. Vi är förstås också väldigt nöjda över att extra medel beviljas för att trygga genomförandet av innehållet i Istanbulkonventionen om förebyggande av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Därtill är det fint att se att de ungas medvetande om klimat och miljö prioriteras i fördelningen av tilläggsmedel. Både Luontoliitto och Föreningen för miljöfostran FEE kommer att beviljas extra anslag, säger Rehn-Kivi och Adlercreutz.

 
Adlercreutz och Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00