I osäkra tider krävs stabilitet och trovärdighet

11.12.2022 kl. 10:55
Riksdagens och även regeringens mandatperiod lider mot sitt slut. Vi har upplevt en av historiens mest speciella mandatperioder med bland annat coronan och det pågående kriget i Europa

Dessa har lett till ett nytt sätt att leva men även till stora beslut som det inte tidigare skulle ha funnits politisk samsyn kring, till exempel ansökan om Natomedlemskap. Samtidigt har enormt stora beslut gjorts kring social- och hälsovården och utbildningen under perioden, vilka nu lämnat en bit i skymundan. Dessa kommer att påverka oss i årtionden framöver.

I jämförelse har Finland klarat sig bra under kriserna. Det grymma krigets ekonomiska och sociala effekter har nu lett till en större osäkerhet, både i den nationella och den internationella politiken.

Den forna rikskanslern Otto von Bismarck lär i tiderna myntat uttrycket ”politik är de möjligas konst” medan Tjeckiens tidigare president Vaclav Havel nyanserat det lite med ”Politik är inte bara de möjligas konst. Det måste också vara det omöjligas konst”.

Känns som vi har använt oss av alla dessa begrepp på den nationella arenan under hösten. Det har knappast undgått någon att konflikterna i regeringen har varit många under hösten. Hit hör bland annat sametingslagen, strejkrätten, EU:s förordning om restaurering av naturen och nu senast naturvårdslagen, där Centern valde att gå emot regeringens interna spelregler. Även för mitt parti är markägarfrågorna viktiga och som bakgrund så kvitterade Centerns ministrar de känsliga paragraferna i naturvårdslagen i regeringens interna förhandlingar innan SFP.

Politik, och speciellt att vara i regeringen, är att göra kompromisser. Väldigt få partier får allt de vill och i mera känsliga och värdeladdade politiska frågor kan en del politiska kompromisser vara svåra att omfatta för ledamöter i flera regeringspartier. Som en del av regeringen bär man ändå sitt ansvar. Det är en del av spelreglerna och här ska man vara jämlik mellan partierna.

Statsminister Sanna Marin signalerade i veckan tydligt att det inte finns utrymme för fler snedsteg. Ett nytt sådant av något av regeringspartierna innebär det samtidigt ett slut på denna regerings saga. En regering som gjort mycket i tuffa tider.

En fungerande regering behövs i kristider men även med tanke på nästa års budget, inklusive de så kallade julklappspengarna, och stödet till det krisdrabbade jordbruket. De senaste veckornas utspel har inte skapat bättre förutsättningar för jordbrukspaketet, som jag personligen ser som mycket viktigt.

Mycket av problemen på senaste tid hänger också ihop med de låga gallupsiffrorna för Centern. Det började redan i oktober då siffrorna började peka drastiskt nedåt. Den här veckan mättes Centerns lägsta stöd i historien, 9 procent. Speciellt kvinnor i arbetsför ålder lämnar partiet. Man vill ha långsiktighet, trovärdighet och kontinuitet i politiken framom förhastade beslut och framför allt inga bråk.

Jag har förståelse för Centerns frustration men galluparna visar tecken på att samarbete också i svåra stunder förespråkas. Det behöver vi för att kunna säkerställa de bästa förutsättningarna för finländarna den inkommande vintern som vi vet blir synnerligen tuff såväl ekonomiskt som socialt.

Nu krävs ödmjukhet, värme och att vi ser varandra - speciellt dem som har det tuff.

Jag önskar alla en riktigt avkopplande julhelg och ett friskt nytt år 2023.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00