Pappornas möjligheter att vara närvarande i sina barns vardag behöver stärkas

12.11.2022 kl. 12:24
På söndag firar vi farsdag. I samband med dagen påminner ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist om vikten av att pappor har möjlighet att vara närvarande i sina barns vardag, alla dagar om året. Det är viktigt både för barnen och för papporna. 

- Ansvaret för att ta hand om barn behöver bli mer jämställt. Arbetsgivarna och hela samhället måste se till att det är möjligt och naturligt både för mammor och för pappor att kombinera familjeliv och arbete. Det ger också möjligheter för barnen att skapa starkare förhållanden till sina pappor. Utgångspunkten ska alltid vara barnens rätt till sina föräldrar. Också pappornas möjlighet att fungera som stöd i barnets liv är viktigt, säger Thomas Blomqvist.

Den nya familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti. Reformen innehåller många förändringar som förhoppningsvis leder till att föräldrarna i framtiden delar familjeledigheterna mer jämnt än tidigare. Det har visat sig att de för papporna öronmärkta ledigheterna är i nyckelroll för att uppnå en mer jämn användning av familjeledigheterna och därmed ett mera jämställt föräldraskap.

- Reformen är betydelsefull och ett viktigt steg mot en mera jämn och också jämställd fördelning av familjeledigheterna. Vi behöver ändå noggrant följa upp hur reformen påverkar pappornas användning av familjeledigheterna och vilka åtgärder som eventuellt ännu behövs för att ytterligare förbättra läget, säger Blomqvist.

- Rådgivningen, småbarnspedagogiken och skolorna behöver också få verktyg för att bättre kunna möta och stöda pappor. Det behövs utbildning speciellt för att avveckla de stereotypier som gäller män. Rådgivningen har en viktig roll till exempel då det gäller att stöda de pappor som ska få sitt första barn, säger Blomqvist.

- Det viktigaste jobbet för mig som förälder är att ha tid för mina barn och jag tror många tänker som jag. I flera jämförelser är Finland det bästa landet att vara mamma i. Målsättningen ska givetvis vara att vi också är det bästa landet för papporna, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01