Vi ska inte göra om misstaget med Nord Stream 

26.10.2022 kl. 15:05
Ryskt fastighetsägande i närheten av strategiskt viktiga anläggningar har skapat oro. Förra veckan överlämnade regeringen sitt förslag till hur lagstiftningen ska skärpas. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz lyfter upp, att även andra än försvarsanläggningar kan vara strategiskt viktiga.

-Vi har i Finland successivt stramat åt övervakningen av fastighetsköp som ligger nära strategiskt viktiga objekt. Men det räcker inte. Med tanke på den nationella säkerheten är det även viktigt att  kritisk infrastruktur inte ägs av makter som har intressen som inte sammanfaller med våra, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.


Adlercreutz lyfter upp att Ryssland inte är den enda aktören som har globala ambitioner och som använder sig av spelregler som skiljer sig från våra.

– Vi måste ta lärdom av misstagen som gjordes i samband med Nord Stream. Vi skall inte göra oss beroende av en främmande, auktoritär makt, säger Adlercreutz.

- Kina har på sistone köpt in sig i hamnar i Europa och till exempel Israel. Det vore naivt att tro att dessa köp bara handlar om en förkärlek för fri handel. Idag godkände Scholz regering det, att det statsägda kinesiska rederiet Cosco köpte 24.9% av hamnen i Hamburg. Det här är oroväckande, konstaterar Adlercreutz.

Adlercreutz efterlyser åtgärder av den Europeiska unionen.

- EU kan inte sova. Vi konkurrerar på en global marknad och vår infrastruktur måste finnas i säkra händer. Frihandel med klara spelregler är bra och eftersträvansvärt, men auktoritära staters statliga bolag är inte aktörer som skall äga europeisk infrastruktur. EU bör ta tag i denna fråga och förenhetliga regleringen, avslutar Adlercreutz.

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00