Fred är något vi måste jobba för

24.10.2022 kl. 11:14
FN:s främsta uppgift är att  bevara världsfreden. Idag då vi firar FN-dagen påminns vi om FN:s betydelse och att FN idag har en viktigare roll än någonsin. Rysslands kärnvapenhot och deras invasion i Ukraina har  fullständigt förändrat det internationella säkerhetspolitiska läget

– Vi påminns på ett obehagligt sätt om att freden är skör och att den inte kan tas för given. När hänsynslösa krafter träder fram ser vi hur mänskliga rättigheter trampas på och internationella överenskommelser skrotas. I fredsarbetet behövs vi alla och i detta akuta läge behöver FN ta en aktivare roll, säger Eva Biaudet, medlem av riksdagens utrikesutskott.


FN:s generalförsamling röstade tidigare igenom en resolution som kräver ett omedelbart tillbakadragande av ryska styrkor från Ukraina. Resolutionen fördömer också Rysslands kärnvapenhot.

– Det är viktigt att omvärlden fördömer det fruktansvärda som händer i Ukraina och de kärnvapenhot som framställts. Det pris som ukrainska befolkningen betalar går inte att jämföra med det pris vi övriga betalar i samband med konsekvenserna av kriget. De betalar med livet som insats. Resten av världen betalar i form av höga energi- och livsmedelspriser. Nu måste vi göra allt för att läget inte eskalerar.

– Vi ska komma ihåg att fred i världen och Europa är något vi alla bär ansvar över. De stigande energipriserna och bristen på energi kommer att påverka och påverkar redan vår vardag. Tillsammans ska vi se till att vi klarar oss ut ur detta svåra läge, säger Biaudet

Biaudet påminner också om att det krävs aktiva handlingar och inte bara fina ord. Finland ska fortsätta stödja den ukrainska befolkningen med humanitär hjälp och bidra i det arbete som görs för att Ryssland ska dra sig tillbaka.

 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00