Detta brott ställer FN på prov

30.09.2022 kl. 11:38
FN:s relevans ställs på prov i och med Putins oerhörda handlingar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Putin undertecknade på fredagen en lag som i praktiken införlivar områden av Ukraina i Ryssland.

Ryssland som är en av FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar beslöt nyss att det annekterar delar av Ukraina,  ett självständigt land. Delar, som det till en del erövrat genom ett illegalt anfallskrig och vars annektering man motiverar med en olaglig, förvrängd folkomröstning. Det här är en oerhörd handling i det efterkrigstida Europa. Det är ett brott mot såväl internationell lag som FN:s grundfördrag, säger  Adlercreutz.


- Putins tal och dessa åtgärder - annekteringen av ukrainska områden - är en farlig eskalering och det är omöjligt att förutspå vad detta kommer att leda till. Men Putins hot är klart. Samtidigt är det också vår sak att visa att hot inte är en väg framåt. De biter inte på oss. Ukraina kommer att fortsätta att försvara sina områden och vi kommer att fortsätta att stöda Ukraina, gemensamt och enigt, säger Adlercreutz 

Ryssland är en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. FN kommer enligt Adlercreutz oundvikligen att vara tvungen att ta ställning till denna handling. 

- Här handlar det om FN:s relevans. Hur förhåller sig organisationen till detta uppenbara brott?  Man kan med fog säga, att FN;s framtid står på spel. Speciell uppmärksamhet riktas också mot Kina och Indien. Nu måste de visa att det vill stå på rätt sida i denna fråga. Historien kommer klart att fördöma denna handling. Det råder ingen tvivel om vilken sida som här är den rätta; avslutar Adlercreutz

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00