Detta brott ställer FN på prov

30.09.2022 kl. 11:38
FN:s relevans ställs på prov i och med Putins oerhörda handlingar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Putin undertecknade på fredagen en lag som i praktiken införlivar områden av Ukraina i Ryssland.

Ryssland som är en av FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar beslöt nyss att det annekterar delar av Ukraina,  ett självständigt land. Delar, som det till en del erövrat genom ett illegalt anfallskrig och vars annektering man motiverar med en olaglig, förvrängd folkomröstning. Det här är en oerhörd handling i det efterkrigstida Europa. Det är ett brott mot såväl internationell lag som FN:s grundfördrag, säger  Adlercreutz.


- Putins tal och dessa åtgärder - annekteringen av ukrainska områden - är en farlig eskalering och det är omöjligt att förutspå vad detta kommer att leda till. Men Putins hot är klart. Samtidigt är det också vår sak att visa att hot inte är en väg framåt. De biter inte på oss. Ukraina kommer att fortsätta att försvara sina områden och vi kommer att fortsätta att stöda Ukraina, gemensamt och enigt, säger Adlercreutz 

Ryssland är en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. FN kommer enligt Adlercreutz oundvikligen att vara tvungen att ta ställning till denna handling. 

- Här handlar det om FN:s relevans. Hur förhåller sig organisationen till detta uppenbara brott?  Man kan med fog säga, att FN;s framtid står på spel. Speciell uppmärksamhet riktas också mot Kina och Indien. Nu måste de visa att det vill stå på rätt sida i denna fråga. Historien kommer klart att fördöma denna handling. Det råder ingen tvivel om vilken sida som här är den rätta; avslutar Adlercreutz

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00