Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

20.09.2022 kl. 11:28
Jord- och skogsbruksutskottet har idag gett sitt utlåtande om medborgarinitiativet gällande stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som är medlem i utskottet, ser med goda ögon på slutresultatet. 

Utgående från medborgarinitiativet föreslår utskottet bland annat att regeringen bör arbeta för att loven beviljas i så pass god att eventuella besvär inte förhindrar genomförandet av åtgärden. Vidare föreslår man att riksdagen förutsätter att bestämmandet av referensvärdet av antalet vargar inte grundar sig enbart på genetik, utan även säkerhet, sociala faktorer samt jaktkulturen. Här borde man också titta närmare på hur frågan hanteras i Sverige. 


- Jag är glad över utskottets utlåtanden, och över hur medborgarinitiativets behandling har framskridit i utskottet. Om plenum godkänner vårt betänkande, tar vår vargpolitik ett steg mot rätt riktning. Många utmaningar återstår fortfarande, men vi går en bit framåt, säger Norrback. 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00