Ljusglimtar i synnerligen tuffa tider

18.09.2022 kl. 10:20
Grattis Kaskö! Metsä Boards meddelande i torsdags om att de utreder möjligheten att bygga en ny modern kartongfabrik i Kaskö kom för många som en blixt från klar himmel. Ofta kan blixtar ha förödande konsekvenser men denna blixt var totala motsatsen - en synnerligen fin nyhet för Kaskö som under senaste åren bland annat kämpat med sin ekonomi.

Visst, saker ska utredas ännu men fabriken skulle sysselsätta 200–300 personer. Fungerande infrastruktur är A och O för att liknande investeringar ska bli av. Därför är pengarna till Kasköbanan nästa år på 3.5 miljoner euro viktiga, likaså fortsätter lobbningen för Kaskö hamns status vid EU borden. Också de planerade satsningarna på vätgas i Kristinestad är mycket positiva.

Dessa ljusglimtar är otroligt välkomna i de tuffa tiderna vi lever i. För ordet turbulent kan upplevas som enbart förnamnet inför den kommande hösten och vintern. Vi ser nu allt kraftigare de stora kringeffekterna av coronan och pågående kriget i Europa.


I dagarna har debatten i riksdagen och även utanför mestadels fokuserat kring patientsäkerhetslagen. Vågorna har helt förståeligt gått höga. Den aktuella frågan handlar om att människans rätt till liv läggs mot strejkrätten. Att vi kommit till denna utmanande punkt beror i grunden på de svåra förhandlingarna om vårdarnas löner mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jag hoppas att vi snarast möjligt får en lösning i denna utmanande fråga.

Den kraftiga inflationen, som fick sin början efter att kriget i Ukraina bröt ut, märks tydligt våra och företagarnas plånböcker. Bland annat prishöjningar på bränsle, byggmaterial och mat kom först och nu allt kraftigare elpriserna och högre räntor. Ibruktagandet av Olkiluoto 3an och användning på full effekt är ett måste.

Allt tyder på att tillgången på mat kommer att ändras under vintern, bland annat i fråga om tomater och gurkor men även i fråga om kött. Det finns en risk för större arbetslöshet, längre eller temporär, vilket kan ha effekter lokalt. Liknande signaler som från Kaskö och Kristinestad är viktiga i nuläget.

Det sista halvåret under denna riksdagsperiod börjar strax och regeringen ska ännu ge över 200 lagförslag till riksdagen. Bara i de utskotten som jag sitter har vi kring 50 lagar som ska behandlas och bland dem också utmanande lagar såsom naturskyddslagen, bygglagen och lagen om upphovsrätter. En synnerligen utmanande vinter väntar och därför behövs dessa ljusglimtar.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00