Rätten till liv och hälsa måste tryggas i alla lägen

16.09.2022 kl. 10:18
Idag har social- och hälsovårdsutskottet fått klart sitt betänkande om patientsäkerhetslagen. Utskottet stöder lagförslaget som grundar sig på att under en arbetskonflikt garantera tillräckligt skyddsarbete inom intensivvården och kritisk hemvård men föreslår små ändringar utgående från sakkunnigutlåtandena.

Såväl grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har också gett sina utlåtanden som stöder lagförslaget.  SFP:s riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi anser att trots att situationen är svår och att det finns en stark förståelse för vårdarnas frustration måste vi säkerställa att inget människoliv förloras på grund av den pågående arbetskonflikten.

 
– Jag tror starkt på vår offentliga social- och hälsovård, som ger alla medborgare en grundtrygghet och en jämlik möjlighet att få vård och hjälp när det behövs. Det är viktigt att poängtera att det nu inte är fråga om att  begränsa vårdarnas rätt att strejka.Vårdarna är värda arbetsförhållanden som är fungerande, rättvisa och trivsamma. Deras arbete måste värdesättas också på annat sätt än med vackra ord. Jag hoppas innerligt att vi får en lösning på konflikten så att denna lag inte behöver tillämpas, säger Rehn-Kivi.
 
Rehn-Kivi poängterar även att vårt uppdrag är att skydda liv i alla situationer, särskilt i den kritiska intensivvården, men spelreglerna måste vara tydliga.
 
– Bestämmelserna i den föreslagna lagen bör endast tillämpas i situationer där personalbrist orsakad av en arbetskonflikt äventyrar kunders eller patienters liv eller hälsa. Tröskeln för att det allmänna ska ingripa i en arbetskonflikt ska vara hög och det ska vara sista utvägen för att säkra tillräckligt med personal under en arbetskonflikt. Skälen för restriktionerna ska därför vara väl avvägda och restriktionerna ska vara tydligt begränsade så att de kan omfattas och kännas riktiga, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43