Ansvarsfullt beslut av regeringen gällande fastighetsskatten

02.09.2022 kl. 16:39
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är nöjd med regeringens beslut att inte gå vidare med den planerade reformen av fastighetsbeskattningen under den här regeringsperioden.

Finansministeriet meddelade idag (2.9) att beredningen av reformen läggs på is, med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, men även den respons som inkommit under utlåtanderundan.

– Förändringen hade drabbat främst de som bor nära tillväxtcentra och sådana som äger fastigheter i skärgården – men också flera andra. Jag är mycket nöjd över att man nu tog time-out och att frågan bereds noga innan ett eventuellt nytt, rättvisare, förslag arbetats fram, säger Blomqvist.

Avsikten med reformen var att skapa ett mera rättvist och jämlikt system, men det visade sig svårt att bedöma konsekvenserna av reformen och resultatet riskerade bli det motsatta.

– Fastigheter går inte att flytta och ägaren kan inte påverka de yttre faktorer som inverkar på deras värde. I värsta fall hade reformen kunnat leda till att folk tvingats sälja hus och hem eller fastigheter som varit i släktens ägo i generationer. En reform av fastighetsskatten måste vara rimlig och rättvis för alla olika fastighetsägare, säger Blomqvist. 

– Det underminerar mänskors rättskänsla och tilltro till myndigheter om beskattningen är orättvis eller oskälig. Att den här lagberedningen nu avbröts har därför också en större, principiell betydelse för vårt rättssamhälle, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00