Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

02.09.2022 kl. 17:38
Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.
 
– Sedan hösten 2019 då fastighetsskatten chockhöjdes i skärgården har vi väntat på en fastighetsskattereform som skulle vara mer rättvis, men förslaget som gick vidare var en katastrof för de som bor och äger fastigheter eller tomter speciellt i skärgården och på glesbygden. Samma chockhöjning kunde också ha drabbat flera företag. Det här skulle ha varit synnerligen problematiskt i en tid då hushållen tampas med höga energikostnader och många företag behöver satsa stort på grön omställning, säger Bergqvist. 
 
SFP har länge förespråkat en reform av fastighetsskatten men det senaste förslaget till reform skulle kraftigt ha drabbat enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kunde ha stigit med flera hundra procent.

– Det är bra att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av men det finns fortfarande utmaningar och orättvisor när det gäller Skatteförvaltningens nya linjedragningar. Obrukbar mark utan byggrätt borde inte beskattas. Egentligen borde grunderna för fastighetsskatt helt göras om och det här blir nu en fråga som jag hoppas kunna fortsätta jobba med också under nästa valperiod, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30