Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

02.09.2022 kl. 17:38
Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.
 
– Sedan hösten 2019 då fastighetsskatten chockhöjdes i skärgården har vi väntat på en fastighetsskattereform som skulle vara mer rättvis, men förslaget som gick vidare var en katastrof för de som bor och äger fastigheter eller tomter speciellt i skärgården och på glesbygden. Samma chockhöjning kunde också ha drabbat flera företag. Det här skulle ha varit synnerligen problematiskt i en tid då hushållen tampas med höga energikostnader och många företag behöver satsa stort på grön omställning, säger Bergqvist. 
 
SFP har länge förespråkat en reform av fastighetsskatten men det senaste förslaget till reform skulle kraftigt ha drabbat enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kunde ha stigit med flera hundra procent.

– Det är bra att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av men det finns fortfarande utmaningar och orättvisor när det gäller Skatteförvaltningens nya linjedragningar. Obrukbar mark utan byggrätt borde inte beskattas. Egentligen borde grunderna för fastighetsskatt helt göras om och det här blir nu en fråga som jag hoppas kunna fortsätta jobba med också under nästa valperiod, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00