Europadagen viktigare än på länge

09.05.2022 kl. 16:17

I dag firar vi Europadagen. Dagen firas då på grund av att  en deklaration presenterad av den franske utrikesministern Robert Schuman undertecknades den 9 maj 1950. Avsikten med deklarationen, som kan sägas ha lagt grunden till den Europeiska unionen, var att skapa en varaktig fred och frihet i Europa. Då den undertecknades var det bara några år sedan krigsslutet och man ville knyta de olika länderna närmare varandra, för att på så sätt undvika ett nytt krig.

– För oss som hör till en yngre generation har freden varit en självklarhet, men i dag ser vi hur viktigt det är att ständigt arbeta för fred, för täta och nära internationella kontakter och för att internationella avtal respekteras, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Det är ironiskt att Ryssland samtidigt firar segerns dag, för att minnas fredsslutet i Europa efter andra världskriget. Det här gör man mitt under ett pågående anfallskrig som man själv har startat och vilket kraftigt rubbar freden i Europa, konstaterar minister Thomas Blomqvist.

– I stället visar frivilligt samarbete och gemenskapen inom EU sin kraft. Det samarbete, som grundar sig på Schaumandeklarationen och som vi i dag flaggar för, såväl med den finländska flaggan som med EU-flaggan, har aldrig varit så starkt som i dag. Vi har gemensamt vidtagit åtgärder gällande ekonomiska sanktioner och åtgärder som stärker den inre säkerheten i EU. Åtgärder som inte varit närmelsevis lika verkningsfulla och snabba om de bara gjorts av enskilda länder. EU är i grund och botten en fredsprocess, vilket vi skall vara extra stolta och glada för att fira i dag,  säger minister Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00