Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning

31.03.2022 kl. 10:27

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.
 
Det stödpaket regeringen kommit överens om är ytterst viktigt. Det är en akut åtgärd för att göra det möjligt för de finländska jordbrukarna att producera inhemsk mat, trots att jordbruket står mitt i en svår kostnadskris. Stödpaketet är viktigt, inte bara för odlarna och jordbruket, utan för vår självförsörjning och beredskap i ett läge där Rysslands anfallskrig i Ukraina starkt rubbar världsmarknaden på lantbruksprodukter, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
 
– Beslutet innebär bland annat att vi under detta år temporärt höjer vissa nationella stöd med ca 150 miljoner euro och ökar lantbrukets energiåterbäring temporärt med 45 miljoner euro. Det här är åtgärder som inverkar rätt snabbt och bidrar till att förbättra likviditeten hos jordbrukarna, konstaterar minister Thomas Blomqvist.
 
För att försnabba ökningen av självförsörjningen beträffande energi och övergången från fossila bränslen ingår det även en rad andra åtgärder så som investeringsstöd för alternativa energiformer, stöd som stärker biogasens ställning och åtgärder för att förbättra återvinningen av näringsämnen.
 
 På kort sikt är det viktigaste att försöka lösa den akuta kostnadskrisen. På en lite längre sikt är det också viktigt att vi gör oss oberoende av fossila bränslen, att vi ökar försörjningstryggheten och förbättrar ekonomin för jordbrukarna, säger Blomqvist.
 
Regeringen strävar dessutom att inom en nära framtid ta andra mindre beslut för att trygga matproduktionen. Bland annat har EU på grund av krisen i Ukraina temporärt luckrat upp vissa strikta regler inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
 
– Regeringen ser nu på den här möjligheten och hur vi kan nyttja de ändrade reglerna på ett sätt som gagnar den finländska produktionen i den här svåra situationen, säger Thomas Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Anders Portin, specialmedarbetare, tfn. 040 5866 179

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00