Blomqvist om ramian: Nödvändiga beslut i en svår situation

05.04.2022 kl. 10:16
- Den exceptionella och svåra situation vi står inför har skapat en enighet som gjorde att regeringen på rekordtid kunde enas om rambudgeten. Det gällde att komma överens om nödvändiga åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen på kort sikt och samtidigt dra upp riktlinjer för de strukturella förändringar som behövs på längre sikt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Försörjningsberedskapen gäller såväl livsmedelsproduktionen som tillgången till energi så att vi kan se till att det finns mat och att alla finländska hem kan hållas varma också nästa vinter. Livsmedelsförsörjningen behandlade vi redan senaste vecka då vi beslöt om ett större krispaket för jordbruket. I förhandlingarna nu togs resurser med för det här. Dessutom görs investeringar i en grön omställning för att komma bort från fossil rysk energi och därmed öka självförsörjningsgraden, säger minister Blomqvist.

– Då det säkerhetspolitiska läget drastiskt har ändrats är det klart att vi också behöver göra betydande tilläggssatsningar på vårt försvar, både på material och verksamhetsutgifter för att ytterligare stärka vår försvarsförmåga. Dessutom kommer vi att göra investeringar för att stärka gränsbevakningen, cybersäkerheten och överlag den nationella säkerheten. Flera av de här sakerna behöver åtgärdas så snabbt som möjligt redan under detta år,  säger Thomas Blomqvist.

– Det är viktigt att vi kan stärka konkurrenskraften för våra finländska företag. Regeringen beslöt bl.a. om att införa möjligheter till skatteavdrag för att uppmuntra företag att göra satsningar på forskning och utveckling , vilket i sin tur höjer sysselsättningsgraden och på det viset bidrar till att förstärka vårt samhälle och indirekt vår beredskap. Vi kommer dessutom att göra satsningar på stora utvecklingsprojekt för att utveckla användningen av vätgas och att höja vår spetskompetens inom ackuteknologin. Även de ökade anslagen för yrkesutbildningen bidrar till att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning, säger minister Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00