VBL: Har du koll på din ekonomi?

12.02.2022 kl. 09:56

Det är mycket som går åt rätt håll. Sysselsättningsgraden höjs och det är allt fler som får jobb. Inom en nära framtid ska vi i regeringen också besluta om ett paket med nya sysselsättningsåtgärder som ska stärka den offentliga ekonomin med minst 110 miljoner euro. Genom en högre sysselsättningsgrad kan vi trygga vår välfärd även i framtiden. Vi i behöver fortsätta arbeta för att få fler människor på jobb och på sikt nå en sysselsättningsgrad på 80 procent.

 

Samtidigt som vi jobbar för en hållbar nationell ekonomi behöver vi också satsa på att stärka medborgarnas personliga ekonomi. Överskuldsättningen är ett växande samhälleligt problem och många överskuldsatta kämpar med en svår situation. Därför vill regeringen genom konkreta åtgärder ta tag i saken. Det här gör vi bland annat genom att öka det ekonomiska kunnandet och stärka den ekonomiska rådgivningen.

 

Justitieministeriet har tillsammans med Finlands Bank gjort en strategi för att förbättra finländarnas ekonomiska kunnande. Ekonomi- och skuldrådgivningen runt om i landet har fått mera resurser. Samtidigt behöver vi också tala mera om ekonomi både i hemmen och i skolan. Det handlar om att våra barn lär sig pengarnas värde och hur man gör ekonomiskt vettiga beslut, att man t.ex. förstår vad ränta innebär eller hur skatten räknas från ens lön. Förr var det enklare att förstå pengarnas värde när man sparade sina slantar i spargris, i dagens digitaliserade värld har det här blivit allt mer abstrakt och kan därför vara svårare att greppa.

 

Nästan 400 000 finländare har en anteckning om betalningsstörning idag. Var och en av oss bär förstås ansvar för sin egen ekonomi men man kan ändå hamna i ett läge där överskuldsättning inte går att undvika. Allt kan hända i livet: plötsligt står man inför arbetslöshet eller försämrad ekonomi.

 

Då när livet inte riktigt går som man tänkt sig och man får problem behöver det finnas hjälp att få. Därför har vi jobbat målmedvetet för att förbättra finländarnas privatekonomi och förutsättningarna för företagande. Om du misslyckas ska du kunna få en ny chans, också som företagare. Bland annat har jag förra veckan presenterat ett viktigt lagförslag för riksdagen som ska underlätta möjligheten att få skuldsanering för privatpersoner och företagare. Betalningsprogrammen ska förkortas till tre år och en tidigare skuldsanering ska inte utgöra ett permanent hinder för en ny.

 

Det här är bara en del av vårt ambitiösa program för att förbättra finländarnas ekonomi. Riksdagen behandlar för tillfället ett lagförslag som jag framförde förra året om att förkorta lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar. Ett mycket viktigt förslag. Idag kan nämligen en betalningsstörningsanteckning finnas kvar upp till tre år, fastän skulden är betald. Det vill jag och regeringen ändra på. I framtiden skulle anteckningen tas bort en månad efter att skulden är betald. Det här är en fråga som också har fått mycket starkt stöd över partigränserna i riksdagen.

 

Det är få saker jag får lika mycket kontakter om från personer runt om i Finland som överskuldsättning. Det är också något som jag tycker att vi borde tala mera öppet om. Var och en av oss kan göra en felberäkning eller ett misstag, eller hamna ut för någonting oväntat. Det viktigaste är att man kan få hjälp när det behövs. Jag är stolt och glad över att den här regeringen satsar på att stärka finländarnas ekonomiska kunnande och minska överskuldsättningen.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00