Regeringen vill stärka finländska hamnarnas position i EU

17.02.2022 kl. 16:30
Regeringen har idag gett sitt förslag till Finlands ståndpunkt gällande kommissionens uppdatering av EU:s transportnätverk (TEN-T) till riksdagen.

I praktiken påverkar nätverket också hur den nationella infrastrukturen utvecklas, bland annat möjligheterna att få EU-finansiering. 


- Vi i SFP har målmedvetet jobbat för att Finland ska aktivt driva våra hamnars utvecklingsmöjligheter i EU. Det är klart att exempelvis Jakobstads och Kaskös hamnar borde behålla sin status i EU:s nätverk. Därför slår regeringen entydigt fast att arbetet för att bevara hamnarna i det nuvarande övergripande nätet ska fortsätta. Som ett exportdrivet land är hamnarna livsviktiga för hela Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Att vi har ett täckande nät av hamnar i hela landet är viktigt också för den regionala exportindustrin, så som i Österbotten, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringens förslag ställer upp Finlands målsättningar i förhandlingarna med kommissionen. Enligt kommissionens förslag skulle hamnarna i Jakobstad och Kaskö riskera förlora sin nuvarande status i nätverket. Regeringen slår däremot fast att de hamnar som idag ingår i EU:s övergripande nät bör få behålla sin ställning även i fortsättningen. Regeringen vill också fortsätta arbeta för att både det övergripande nätet och stomnätet ska kunna utvidgas.

- Det är viktigt att vi i Finland utnyttjar de möjligheter som EU:s trafiknätverk ger, fortsätter minister Henriksson. Därför ska vi också fortsätta arbeta för att i framöver kunna utvidga nätet av hamnar i Det här är en viktig skrivning med tanke på till exempel Vasa hamn, men även Karleby och Hangö hamnar, fortsätter Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00