Kultur- och evenemangsbranschen behöver komma igång och få stöd!

03.06.2021 kl. 15:38

- Det är många av oss som väntar på att få gå på teater, konserter och olika sorters evenemang igen. Men för att vi ska kunna besöka dessa evenemang behövs yrkesmänniskorna som jobbar för att förverkliga dem. För att inte gå miste om all yrkeskunskap som finns inom kultur- och evenemangsbranschen måste branschen nu få stöd. 

Det här poängterade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) vid kultur- och evenemangsbranschens demonstration framför Riksdagshuset på torsdag. Bergqvist förstår branschens oro och önskar att verksamheten skulle komma igång igen så fort som möjligt.

- Restriktioner är undantag och kan inte längre på samma sätt motiveras med att säkra människors liv och hälsa i och med att över hälften av finländarna redan vaccinerats. Nu är det hög tid att lyssna till branschens nödrop och stöda kulturen, säger Bergqvist.

Kultur- och evenemangsbranschen efterlyser även bättre förutsättningar för branschen, bättre socialskydd och en tryggad ställning för frilansare. 

- Problemet är att många ser kulturarbete som en hobby och inte ett yrke. Att få utöva sitt yrke är en grundläggande rättighet och det gäller även hela kultur- och evenemangsbranschen, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00