Bergqvist vill se jobbsedel för unga, startpeng och arbetslöshetsunderstöd som blir fortbildningspeng

29.05.2021 kl. 10:04

Svenska Folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist efterlyste på SFP:s partidag färre restriktioner och nya sysselsättningsåtgärder för att få igång landets ekonomi igen.


- Restriktioner är undantag och kan inte längre på samma sätt motiveras med att säkra människors liv och hälsa i och med att över hälften av finländarna redan vaccinerats. Faktum är att begränsningarna just nu är det största hotet mot människors hälsa och välmående, säger Bergqvist

Bergqvist efterlyser också tre nya program när det gäller att snabbt få tillbaka finländarna i arbetet igen. Det första skulle vara en jobbsedel för unga som befriar arbetsgivaren från arbetsgivaravgifter. Det andra skulle vara ett system med startpeng för nygrundade företag som tar sikte på samhället efter coronapandemin. Som trejde exempel vill Bergqvist utveckla systemet med arbetslöshetsersättningen så att om man inte fått ett nytt jobb efter 6 månader så kan stödet ändras till fortbildningspeng och hålla sig på samma nivå under fortbildningsperioden. I annat fall skulle stödet sjunka.

- Nya tider kräver nya tag. Vi behöver flexibla system som uppmuntrar till arbete och fortbildning så att arbetskraften och arbetsplatserna bättre möter varandra säger Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00