Bergqvist vill se jobbsedel för unga, startpeng och arbetslöshetsunderstöd som blir fortbildningspeng

29.05.2021 kl. 10:04

Svenska Folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist efterlyste på SFP:s partidag färre restriktioner och nya sysselsättningsåtgärder för att få igång landets ekonomi igen.


- Restriktioner är undantag och kan inte längre på samma sätt motiveras med att säkra människors liv och hälsa i och med att över hälften av finländarna redan vaccinerats. Faktum är att begränsningarna just nu är det största hotet mot människors hälsa och välmående, säger Bergqvist

Bergqvist efterlyser också tre nya program när det gäller att snabbt få tillbaka finländarna i arbetet igen. Det första skulle vara en jobbsedel för unga som befriar arbetsgivaren från arbetsgivaravgifter. Det andra skulle vara ett system med startpeng för nygrundade företag som tar sikte på samhället efter coronapandemin. Som trejde exempel vill Bergqvist utveckla systemet med arbetslöshetsersättningen så att om man inte fått ett nytt jobb efter 6 månader så kan stödet ändras till fortbildningspeng och hålla sig på samma nivå under fortbildningsperioden. I annat fall skulle stödet sjunka.

- Nya tider kräver nya tag. Vi behöver flexibla system som uppmuntrar till arbete och fortbildning så att arbetskraften och arbetsplatserna bättre möter varandra säger Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00