Satsningar på företagsamhet behövs

26.05.2021 kl. 13:59
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar företagens roll i arbetet för att stärka tillväxt, välfärd och sysselsättning både nationellt och i kommunerna.

- Företagen har den drivkraft som behövs för att bygga upp vårt välfärdssamhälle. Vi ska fokusera på åtgärder, både på nationell och på lokal nivå, som stärker företagens verksamhetsförutsättningar. Det skapar i sin tur tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter, säger minister Blomqvist.

Enligt Blomqvist är satsningarna på företagsamheten särskilt viktiga i och med coronapandemin, som slagit hårt mot många branscher.

- På kort sikt är kostnadsstödet nödvändigt för att hjälpa lönsamma företag genom krisen. För SFP är det samtidigt viktigt att den kommande företagsstrategin, som regeringen kommer att presentera senare i år, långsiktigt stärker vårt lands företagarklimat, säger minister Blomqvist. Det här behovet fanns redan före pandemin.

- Den allra viktigaste åtgärden också för företagen är att vi så snart som möjligt ska kunna öppna upp samhället igen, på ett hälsosäkert sätt. Reglerna måste vara rättvisa och konsekventa. Speciellt nu inför sommaren behöver företag klarhet om vilka regler som gäller under de närmaste månaderna, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00