Bra att bristerna i den svenska utbildningen lyfts fram i historisk rapport

11.03.2021 kl. 15:17
Idag lanserades den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Utredningen, som gjorts av Gun Oker-Blom, har granskat den svenskspråkiga utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Rapporten överräcktes till undervisningsminister Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala.
 
-  Det här är en otroligt viktig dag för det jämlika skolsystemet i vårt land. Det är av största vikt att utredningen gjorts och kan i framtiden fungera som diskussionsunderlag i frågor som berör utbildning på svenska. Jag hoppas och tror att detta även breddar kunskapen hos mina riksdagskollegor i fråga om de särdrag som finns kring den svenskspråkiga utbildningen, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i riksdagens kulturutskott.
 
Enligt rapporten bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Utbildningen ska vara av hög kvalitet under hela utbildningsvägen, ända från småbarnspedagogiken till högre utbildning. I rapporten noteras att tillgången på utbildning i nuläget inte fyller behoven i alla regioner och områden där den behövs.
 
- Bristen på behöriga lärare inom svenskspråkig yrkesutbildning är akut, liksom även tillgången på behöriga svenskspråkiga elev- och studiehandledare, menar Ollikainen. Det är viktigt att dessa problem lyfts fram i rapporten. 
 
I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering nämns att den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov ska utredas på ett övergripande sätt och att ett långsiktigt åtgärdsprogram ska utarbetas för att trygga jämlikheten.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00