Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande

08.03.2021 kl. 16:01
Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen.

Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin.

-  Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor är ett viktigt verktyg i bekämpande av våldet. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

-  Löneskillnaderna ligger ännu på ca 16 procent. Det är grundläggande att man ska få lika lön för lika och likvärdigt arbete, oavsett kön. För detta är regeringens likalönsprogram och åtgärder för att öka lönetransparensen centrala, säger Blomqvist. 

Den pågående coronapandemin har också en tydlig jämställdhetsdimension, som bland annat kan ses i påverkan på kvinnors sysselsättning, på fördelningen av ansvar för hushålls- och omsorgsarbe samt i förekomsten av familjevåld och våld mot kvinnor.

- Tyvärr vet vi att kriser kan förstärka underliggande problem. Vi kan inte tillåta att den här krisen för jämställdhetsarbetet bakåt. Regeringen har förbundit sig till att främja jämställdheten under alla omständigheter, och så även under den rådande pandemin, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00