Världens barnvänligaste land

06.03.2021 kl. 15:57
Finland ska vara världens barnvänligaste land. I vårt goda land ska varje barn och varje ungdom få känna sig trygg och säker. Här ska varje barn och ungdom uppleva att de är viktiga och att deras åsikt blir hörd. Här ska ingen behöva vara rädd eller känna sig ensam.

Det här kan kännas som långväga målsättningar, men genom att aktivt satsa på en barnvänlig politik kan vi nå dit. Under de snart två åren som den här regeringen har suttit har vi tagit många viktiga beslut som ska leda till ett mera barnvänligt samhälle. För ungefär en vecka sedan publicerades Finlands första nationella barnstrategi, där barnens rättigheter sätts i fokus. Barnstrategin ska utgöra grunden för en barnvänlig politik som sträcker sig över flera regeringsperioder. Bland annat ska varje barn och ung person ha nära och trygga vuxna i sitt liv, alla ska få gå i dagis och skola, och barnfamiljers fattigdom ska motverkas.

 

Det är även mycket annat viktigt som vi har gjort för att förbättra barns och ungas ställning och rättigheter. Bland annat har vi startat ett pilotförsök med tvåårig förskola, där även flera kommuner från vår region får vara med. Det här är något som SFP länge har förespråkat och jag är glad att vi nu har fått igång ett försök. Vi har också satt igång arbetet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som innebär att alla barn och unga ska ha rätt till en avgiftsfri och meningsfull hobby i samband med skoldagen. Också här är många kommuner från vår region med, bl.a. Jakobstad, Kronoby, Pedersöre och Larsmo.

 

Men ändå är det många barn och unga som under det här gånga coronaåret har mått dåligt. Det är tufft att inte få träffa sina vänner, inte gå i skolan som vanligt eller delta i sina hobbyer. Ett år är lång tid för var och en av oss – men särskilt för en ung människa eller ett barn. Därför är det viktigt att försöka ta barnens rättigheter och välmående i beaktande i alla coronabeslut som görs. Jag är glad att vi i regeringen bestämde att efter den kommande 3 veckor långa ”lockdown”-perioden undvika att restriktionerna riktar sig mot barn och unga. För att försöka lindra situationen har regeringen också satsat mera pengar på bl.a. barns och ungas välmående.

 

Vi borde också göra beslut lokalt som stärker barnens och de ungas rättigheter. Det var ett viktigt steg när vi på senaste stadsfullmäktigemöte beslöt att förbättra barnens delaktighet genom att gå in för ett barnparlament i Jakobstad där barn kan få sina röster hörda. Barnens åsikter är en tillgång i samhällsdiskussionen. När jag som justitieminister i november fick ta emot barnens åsikter som en del av kampanjen ”Om du fick bestämma i barnens republik” blev jag verkligt berörd av alla de fina förslag som barnen kom med. Över 1 500 initiativ hade skrivits och de var mångsidiga, genomtänkta och mycket viktiga. De lyfte t.ex. upp bättre skolmat, kostnadsfria fritidsaktiviteter, mera skateparker och lekplatser, att alla ska få gå i skolan gratis, att skolan ska vara fri från rasism och att inget barn ska lämnas ensamt eller mobbas i skolan. Det är viktigt att få känna att ens åsikt har betydelse, att man kan vara med och påverka också fastän man är liten eller ung.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00