Barns och ungas välmående ska alltid gå först

04.02.2021 kl. 16:35
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått klart sitt betänkande om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Lagändringen stiftas till följd av covid-19-epidemin och för att ge kommuner och regionförvaltningscentraler större befogenheter att snabbt kunna reagera med begränsningar ifall läget kräver det. Syftet med lagen är att förhindra en ohållbar smittspridning så effektivt som möjligt. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över resultatet.

- Jag är glad över att vi nått ett resultat i utskottet, som tar fasta på barns och ungas rättigheter och att en begränsning av deras möjligheter till fritidsverksamhet och hobbyer alltid måste vara en sistahandsåtgärd. Också all motion och idrott som sker utomhus avskiljdes från begränsningarna, vilket känns speciellt viktigt nu inför skolornas sportlov denna snöiga vinter. Inte heller djurparker får stängas förutom de delar som är inomhus. I behandlingen har vi fäst uppmärksamhet speciellt till barnens helhetsvälmående, säger Rehn-Kivi.
 
Rehn-Kivi poängterar att alla beslut om strängare restriktioner eller avstängning av verksamhet både i utrymmen, trafikmedel och tex i nöjesparker måste föregås av andra åtgärder för att stävja spridningen av viruset, såsom handhygien, tillräckliga avstånd, munskydd eller maximiantal personer som träffas. Bara ifall dessa åtgärder inte visar sig vara tillräckliga kan man kommun- eller regionvis gå över till striktare begränsningar utgående från de kriterier som nämns i betänkandet. 

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande, i vilket man också gjort en strykning av en paragraf i det ursprungliga lagförslaget, som enligt grundlagsutskottet var problematisk och ansågs ge regionförvaltningscentralerna befogenheter som nu finns i beredskapslagen, kommer till första behandling i plenum nästa vecka. I betänkandet ingår även en kläm som förutsätter en snabb utredning av hur privata aktörers inkomstbortfall ska ersättas ifall de lider av avstängning i mer än 14 dagar.

- Lagen om smittsamma sjukdomar är ett verktyg som ger det möjligt att snabbt kunna reagera i ett läge då viruset sprider sig oroväckande och andra åtgärder inte hjälper. Jag hoppas ändå att vi inte ska behöva ta i användning de nya paragraferna och försöker hindra spridningen med hänsynstagande av andra genom vårt egna beteende, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30