Alla barn har rätt till ett gott liv och en tro på framtiden

20.11.2020 kl. 15:07
Idag den 20 november är det barnkonventionens dag. Dagen firas för att uppmärksamma barnens välmående och för att påminna om FN:s konvention om barns rättigheter.

Konventionen påtalar att alla barn är jämlika, att barnets bästa ska prioriteras vid allt beslutsfattande, att barnet har rätt till ett gott liv och att barnets åsikter ska beaktas. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt att Finland hör till världens barnvänligaste länder, men ännu finns det utrymme för förbättring.

- Alla barn ska ha rätt till omvårdnad, kärlek, trygghet, till att få leka, till att ha vänner, gå på dagis och i skola. Men det finns också att alltför många barn som inte har det bra, som blir illabehandlade eller förbisedda. Samhället har ett större ansvar då föräldrarna inte klarar av vardagen, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi betonar den förebyggande verksamheten där rådgivningen, dagvården och skolan har en viktig roll. Speciellt under kristider är de preventiva åtgärderna viktiga. Coronapandemin har visat att de vardagliga rutinerna och den trygghet deltagande i dagvård och skolgång ger är avgörande särskilt för barn och unga från svårare hemförhållanden. 

- Att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt ingripande är effektiva sätt att förhindra att barn marginaliseras. Utslagning kan gå i arv från en generation till nästa, men vi kan förhindra det genom att ge barnfamiljer tillräckligt stöd, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25

Interpellationsdebatt om spårtrafiken nu och i framtiden.

Gruppanförande 3.10 2017 hållet av , Mats Nylund
03.10.2017 kl. 14:18