Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

19.11.2020 kl. 20:12
Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

- Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

- Jag är nöjd över att regeringen nu efter behovsprövning kunnat hjälpa de kommuner som har det allra svårast. Bland de kommuner som fick stöd finns bland annat Raseborg, Lovisa, Lappträsk och Kaskö vilka bedömts höra till de kommuner som drabbats av stora ändringar i intäkter och utgifter under år 2020, säger minister Blomqvist.

- Beslutet av vilka kommuner som fick stödet gjordes bland annat på basen av förändringar i skatteintäkterna, ökade kostnader inom social- och hälsovården eller övriga temporära ändringar som drabbat den kommunala ekonomin. Själva beslutet att ge kommunerna ett extra coronastöd tog vi redan i juni i samband med tilläggsbudgeten, vilket visar hur långsiktigt arbete det är frågan om, säger minister Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00