Arbetet för Östra kustbanan fortsätter

01.10.2020 kl. 18:48

Kommunikationsministeriet har meddelat att det fortsätter förhandla om en Östbana från Helsingfors via Borgå och Kouvola. SFP har stött alternativet Östra kustbanan, som skulle dras genom Borgå, Lovisa, Kotka och Luumäki.


- Beslutet har inte behandlats inom regeringen och kom som en överraskning, säger Thomas Blomqvist, minister för Nordiskt samarbete och jämställdhet. Spårdragningen österut är en viktig trafikpolitisk fråga och måste fattas av hela regeringen, inte av ett enskilt ministerium.

- SFP har en klar och konsekvent linje. Kustbanan skulle stöda hela regionens utveckling, såväl exportindustri, turism som invånarnas rörlighet, fortsätter Blomqvist. I rådande ekonomiska situation vore det extra viktigt att satsa långsiktigt och stärka regionernas bärkraft.

- Kustbanan vore även en viktig utvidgning av spårnätet till nya områden, vilket både människor, företag och klimatet vinner på. Det här är något SFP kommer att fortsätta arbeta för i regeringen, avslutar Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00