Tre konkreta förslag för att vård på svenska ska bli bättre

26.09.2020 kl. 17:33
I sitt tal på SFP: s partidag den 26.9 lyfte SFP: s viceordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist fram att det behövs resurser, fakta och struktur för att få en fungerande vård på svenska.

- Vi behöver en ny finansieringsmodell för vårdreformen som garanterar en god och jämlik vård för alla. Det gör inte den nu föreslagna modellen, säger Bergqvist


I en ny doktorsavhandlingen vid Helsingfors universitet framkommer det att det i Finland inte finns forskning kring språkets betydelse i vården när det gäller att bygga upp en god relation mellan läkare och patient. Då THL för några år sedan listade upp 600 kvalitetsfaktorer inom vården handlade ingen av faktorerna om språket.
 
- Det här vittnar om hur stor oförståelsen är när det gäller språkets betydelse inom vården. Vi kan inte tala om en jämlik vård om svenskspråkiga patienter konstant upplever en stor osäkerhet då kommunikationen med vårdpersonalen inte fungerar, säger Bergqvist.

Vårdformen ger upphov till 8 tvåspråkiga landskap. Bergqvist föreslår att man i landskap med ojämn språklig fördelning inför en direktör för svenska vårdkedjor. 
 
- En sådan direktörs uttryckliga uppgift skulle vara att jobba för att svenska patienter möter svensktalande personal och att hela vårdkedjan ska fungera på svenska, säger Bergqvist
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00