Nu är det tid för stimulans

17.09.2020 kl. 18:29

Regeringen nådde igår onsdag enighet om budgetförslaget för 2021 efter långa och delvis svåra förhandlingar. Budgeten, som landar på 64,2 miljarder euro, återspeglar det exceptionella läge som coronakrisen försatt Finland i. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är ändå nöjd med resultatet.


- Regeringen tar nu helhetsansvar för Finland och skapar framtidstro. Vi har fattat centrala beslut för att förnya vårt goda land och som tar oss över coronakrisen. I detta konjunkturläge behövs stimulans för att få hjulen att snurra. Finland lever av exporten och vi behöver investeringar, säger Henriksson.

Som väntat får regeringens förslag en del kritik från oppositionen. 

- Oppositionens retorik är väntad. Ingen kan ändå neka att vi lever med en global pandemi som haft en märkbar effekt på hela världens ekonomi. Hade vi inte fattat beslut om tilläggsmedel till bland annat kommunerna, utbildningen och sjukvårdsdistrikten samt ett flertal sysselsättningsåtgärder hade vi haft ett ännu större underskott i framtiden, påtalar Henriksson.

- Jag är speciellt glad att vi kunde fatta beslut om sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska ge 31 000–36 000 nya sysselsatta, samt att vi nu höjt sysselsättningsmålet till 80 000. Trots coronakrisen har vi lyckats fatta beslut om strukturella reformer på arbetsmarknaden för att få fler människor i jobb. Det är oerhört viktigt med tanke på hur vi ska ta oss ur krisen, avslutar Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00

Budgetförslaget 2015

Remissdebatt om budgetförslaget 2015. Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Mikaela Nylander 16.9 2014
16.09.2014 kl. 15:21

Polisens resurser

Interpellationsdebatt om polisens resurser 10.9 2014 Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen
10.09.2014 kl. 15:00

Läget i Ukraina

Statsministerns upplysning om läget i Ukraina. Jörn Donner 2.9 2014, Gruppanförande
02.09.2014 kl. 15:00

Läget i Ukraina

Statsministerns upplysning om läget i Ukraina. Jörn Donner 2.9 2014, Gruppanförande
02.09.2014 kl. 15:00

Statsminister Stubbs regeringsprogram

Gruppanförande om statsminister Stubbs regeringsprogram 24.6 2014 Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
24.06.2014 kl. 15:00

Offentliga finanserna

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2015-2018 Gruppanförande Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen, 11.6 2014
11.06.2014 kl. 15:00