Nu är det tid för stimulans

17.09.2020 kl. 18:29

Regeringen nådde igår onsdag enighet om budgetförslaget för 2021 efter långa och delvis svåra förhandlingar. Budgeten, som landar på 64,2 miljarder euro, återspeglar det exceptionella läge som coronakrisen försatt Finland i. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är ändå nöjd med resultatet.


- Regeringen tar nu helhetsansvar för Finland och skapar framtidstro. Vi har fattat centrala beslut för att förnya vårt goda land och som tar oss över coronakrisen. I detta konjunkturläge behövs stimulans för att få hjulen att snurra. Finland lever av exporten och vi behöver investeringar, säger Henriksson.

Som väntat får regeringens förslag en del kritik från oppositionen. 

- Oppositionens retorik är väntad. Ingen kan ändå neka att vi lever med en global pandemi som haft en märkbar effekt på hela världens ekonomi. Hade vi inte fattat beslut om tilläggsmedel till bland annat kommunerna, utbildningen och sjukvårdsdistrikten samt ett flertal sysselsättningsåtgärder hade vi haft ett ännu större underskott i framtiden, påtalar Henriksson.

- Jag är speciellt glad att vi kunde fatta beslut om sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska ge 31 000–36 000 nya sysselsatta, samt att vi nu höjt sysselsättningsmålet till 80 000. Trots coronakrisen har vi lyckats fatta beslut om strukturella reformer på arbetsmarknaden för att få fler människor i jobb. Det är oerhört viktigt med tanke på hur vi ska ta oss ur krisen, avslutar Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15