TV-programmen ska vara jämlikt tillgängliga för alla

16.09.2020 kl. 18:57
Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. I lagförslaget föreslås bland annat förbättringar av textningen av tv-program på finska och svenska så att de är tillräckligt klara och begripliga för användaren. Syftet är att främja tillgängligheten speciellt för dem som har nedsatt hörsel. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

- Det är bra att det nu föreslås strängare krav på televisionsaktörernas skyldighet att förse program med ljud och text och att kraven nu utökas till att delvis gälla också leverantörer av beställ-tv-tjänster, säger Rehn-Kivi som även är medlem i riksdagens VAMYT-grupp (vammaisasiain yhteistyöryhmä, riksdagens handikappsamarbetsgrupp).
 
- Textning av inhemska tv-program är speciellt viktigt för personer med hörselskada som inte annars har möjlighet att följa med programmet i fråga. Målet borde vara att största delen av programmen skulle vara lättillgängliga för alla, också  för barn och äldre som har svårigheter att följa med det talade i sändningen, säger Rehn-Kivi.
 
I lagpaketet föreslås även ändringar som uppdaterar bestämmelserna om varningsmeddelanden. Meningen är att förbättra medborgarnas tillgång till information i nödsituationer.  Abonnemang ska i fortsättningen vara sådana att alla, även personer med funktionsnedsättning, kan använda nödtjänster, ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt använda andra sedvanliga telefonitjänster. 
 
- Det är ytterst viktigt att nödmeddelanden alltid når och är begripliga för alla dem de berör. Med denna ändring höjer vi på tryggheten för medborgarna, också för dem med funktionsnedsättning, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15