Användningen av trä i byggandet har flera fördelar

08.09.2020 kl. 17:44
Användningen av trä som byggnadsmaterial ska fördubblas under regeringsperioden. I regeringsprogrammet finns flera åtgärder som skall föra utvecklingen i rätt riktning, bland annat  de nationella målen för träbyggande som publicerats i dag.

- Användningen av trä har flera fördelar eftersom användningen av trä bidrar såväl till en ökad sysselsättning i Finland som till en positiv klimatpåverkan, säger minister Thomas Blomqvist som själv är med i regeringens klimat- och energipolitiska ministerarbetsgrupp som fastställde målen för offentligt byggande. Förutom att träbyggnader är klimatsmarta då de lagrar kolet för en lång tid framåt och skapar arbetstillfällen har det också visat sig att de allmänt upplevs som trivsamma och hälsosamma att vistas i.

De fastställda procentuella målen som publicerades i dag gäller offentligt byggande. Målet är att totalt sett öka andelen från nuvarande 15 % till 45 % och det finns olika delmål till exempel för skolbyggnader, byggnader som används inom vården och bostadshus.

- Ett ökat offentligt byggande är en viktig motor med tanke på att öka byggandet i trä över lag, säger Thomas Blomqvist. Speciellt kommunerna har en stor roll och stora möjligheter att påverka utvecklingen, säger Blomqvist. Det här dels genom samhällsplaneringen, där kommunen kan inverka såväl i generalplaner som i detaljplaner, samt direkt i sina egna beslut gällande till exempel byggandet av skolor.

- Finland har ställt som mål att vara klimatneutralt senast år 2035. Ett ökat byggande i trä är en viktig komponent för att minska de fossila utsläppen. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Utvecklingen går i rätt riktning och det finns företag som satsar på modern trähusproduktion och  vissa goda exempel på moderna trähusområden eller enskilda byggnader som kan tjäna som förebilder. Vår uppgift är att ytterligare skynda på denna utveckling.

Regeringens åtgärdsprogram för ökat träbyggande innehåller till exempel stöd till utvecklingsprojekt och information, främst till kommunernas anställda och förtroendevalde, så som anskaffningsguider, webinarium och en databas om den offentliga sektorns träbyggnader.  

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21