Privata sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin

28.08.2020 kl. 12:36
Servicesedlar borde användas för att reda ut de vårdköer som coronakrisen orsakat. Överlag borde servicesedlar tas i bruk mer omfattande i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Detta anser SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Finland har skött coronakrisen mycket väl och är enligt THL:s överläkare bland de bästa i Europa. Det ska landets hälso- och sjukvård ha ett stort tack för. Samtidigt är det ett faktum att köerna för den icke-brådskande vården vuxit sig stora och att vi behöver hitta lösningar för att förkorta dem, säger Henriksson.


På grund av Corona har många människor nu fått leva med att exempelvis den planerade ögonoperationen eller höftledsoperationen skjutits fram. Det har bildats en så kallad ”vårdskuld” där vårdgarantin på 6 månader inte uppfylls.

- Jag ser med stigande oro på den här utvecklingen, och därför behöver vi nu fördomsfritt söka lösningar, som gör att folk kan få sina operationer gjorda.För att underlätta trycket på den offentliga vården vore det klokt att också använda den privata vården för att snabbt korta köerna. Med en servicesedel kunde patienten själv välja den för henne eller honom bästa lösningen, säger Henriksson.

Henriksson anser att servicesedlarnas mer omfattande användning även borde främjas i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Hon poängterar också att vårdgarantin i dagsläget inte uppfylls utan den privata sektorns hjälp. 

- Den offentliga sektorn har även framöver det huvudsakliga ansvaret för finländarnas social- och hälsovård. Samtidigt har både privata och tredje sektorn en viktig roll i att trygga finländarnas jämlika tillgång till vård. Alla aktörer behövs för att varje finländare får vård snabbt, säger Henriksson. 

Henriksson efterlyser en snabb beredning av den reform av servicesedelslagen som finns i regeringsprogrammet. Reformens utgångsläge bör enligt Henriksson vara en bredare användning av servicesedlar i framtiden. 

- Den nuvarande lagstiftningen möjliggör servicesedlar redan nu, men deras utdelning har hittills varit blygsam. Regeringens social- och hälsovårdsreform ger en  utmärkt möjlighet att öka deras användning, säger Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56