Oljeskyddet måste tryggas

27.08.2020 kl. 17:21
På grund av att oljeskyddsfondens kassa tryter har beredskapen för oljeolyckor i Finska viken och längs med hela kusten försämrats. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmärksammar problemet i dag på Östersjödagen.

– Det är oroväckande. På Östersjödagen är det skäl att komma ihåg att Finska viken är ett känsligt hav, som inte tål oljeolyckor. Därför måste vi se till att vi har en god oljebekämpningsberedskap, säger Adlercreutz.


Han beskriver situationen för oljeskyddsfonden som prekär. Resursbristen gör att man inte kan uppdatera bekämpningsutrustningen och man har inte råd att ordna övningar.

– Luckan i oljeskyddsfondens budget måste täppas till. Vi måste kunna upprätthålla en god beredskap för att kustens räddningsverk ska kunna sköta sin uppgift. I ett längre perspektiv är det viktigt att se över hela finansieringsmodellen så att oljebekämpningsverksamheten kan tryggas och utvecklas. säger Adlercreutz.

I ett brev till Miljöministeriet daterat i juni 2020 vädjar oljeskyddsfonden styrelse om snabba åtgärder på ministeriet för att trygga oljebekämpningens verksamhetsförutsättningar.

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21