För regionen viktiga projekt går framåt

14.06.2020 kl. 07:12
Exceptionella tider kräver exceptionella beslut. Den här veckan behandlade riksdagen årets fjärde tilläggsbudget. Förslaget på sammanlagt 5,5 miljarder euro är historiskt.

Med paketet vill regeringen stärka framtidstron i vårt land och börja återbyggnaden på grund av coronaepidemin. Vi satsar mycket på barn och unga, speciellt för att minska de negativa effekterna som coronakrisen förorsakat.

Jag jobbade som ung bankjurist på Pedersörenejdens Andelsbank under ”laman” i början av 90-talet och såg då de problem som uppstod speciellt för företag och barnfamiljer. Det är nu oerhört viktigt att vi  inte upprepar samma misstag.

För att ta oss ur krisen görs satsningar på flera olika fronter. Kommunerna och vården stöds med ett betydande paket på 1,4 miljarder. Satsningar på infrastrukturprojekt görs med över 400 miljoner. Det kommer synas i vår vardag. Kållby järnvägsbro förnyas, riksåttan får nya omkörningsfiler mellan Karleby-Vasa och den nya Lagmansgården byggs. Därtill byggs också den fjärde avkörningsrampen i korsningen i Edsevö. Därmed kommer vi i mål med det långsiktiga arbetet att förnya Jakobstads hamnväg. Viktiga beslut för nejdens företag och för vår konkurrenskraft som jag och SFP jobbat länge för tillsammans med aktörer i regionen.

En glädjande nyhet på trafikfronten är också att Bennäs tågstation nu byter namn till Jakobstad-Pedersöre. Det kommer hjälpa människor hitta till vår vackra nejd, förhoppningsvis redan i sommar.

Under våren har det också pågått en diskussion om flygförbindelserna. Karleby-Jakobstads-regionen har en för hela landet viktig export på närmare 4 miljarder euro. Det är viktigt inte bara för regionen utan för hela landet att tillgängligheten är i skick, att företagen lätt kommer ut till marknaden i Europa och övriga världen och att kunderna bekvämt kan komma till vår region. Därför jobbas det intensivt på att få flygförbindelserna tillbaka igen.

Under veckan har vi i regeringen också arbetat vidare med andra frågor. Gränserna till Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen öppnas. Karantänsreglerna avskaffas för resande från dessa länder. Det blir möjligt att ta färjan till bland annat Estland, och möjligheterna till flygtrafik öppnas också. Man får också åka eller segla med egen båt till andra länder, exempelvis Sverige eller Estland.

I och med att smittoläget i Sverige ännu är betydligt sämre än hos oss kunde den gränsen inte ännu öppnas helt och hållet till alla delar. Det sker dock förbättringar. Det är möjligt att resa mellan Finland och Sverige för arbetsresor och andra nödvändiga resor. Det kan till exempel vara fråga om resor av familjeskäl eller personliga skäl, eller att personen har en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Detta har vi fått mycket respons kring och jag är glad att vi nu kan lätta på reglerna till denna del. Det är viktigt att komma ihåg att finska medborgare alltid har rätt att resa till och från Finland. Jag hoppas att vi så fort som möjligt kan återgå till det normala och att trafiken mellan Vasa-Umeå snart kan löpa som normalt.

Denna vår har varit förunderlig och krävt enormt mycket av oss alla. Därför ska det bli speciellt skönt med sommar. Att få åka ut i skärgården och andas in doften av hav, umgås med släkt och vänner och njuta av den finska sommaren.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00