Det viktiga öppnandet av skolorna

13.06.2020 kl. 07:09
Stävjandet av coronavirusets framfart har, i jämförelse med många andra, varit lyckat i vårt land. Vi har plikttroget följt rekommendationerna, kvittot på det märks nu i form av antalet nya smittade, personer i vård och omkomna.

Restriktionerna har och är fortfarande många – nästan så vi glömmer att vi lever i undantagsförhållanden och att beredskapslagen är i kraft.

 

Beredskapslagen ska tillämpas endast då det finns vägande skäl och därför kommer regeringen på måndag att granska detta bland annat efter att ha hört experter inom hälsovården.

Restriktioner har berört oss på olika sätt. Bland annat den snabba övergången från närundervisning till distansundervisning i våra skolor ställde om många familjers vardag. Tack vare detta kom skolorna och hemmen i många fall närmare varandra.

 

I det stora hela gick vårens distansundervisning bra – över förväntan – men samtidigt hade vi drygt 10 procent av eleverna som inte fick distansundervisning. Här fanns många orsaker.

Allmänt kan sägas att de som hade utmaningar med skolgången redan före coronan fick det ännu tuffare under distansundervisningen. Även de som inte hade någon förälder hemma under skoldagarna hade det kämpigare. Skolgången led också bland de barn och unga som hade oro över sina föräldrars välmående. Däremot minskade mobbningen i samband med distansundervisningen.

 

Undantag i normala samhällsfunktioner pågår endast så länge det är nödvändigt. Virusläget gjorde att skolorna kunde öppnas i mitten av maj.

Uttömmande rapporter kring skolöppnandet i maj finns inte men responsen har varit mera positiv än negativ. Majoriteten av de skolor, föräldrar och elever som jag själv varit i kontakt med har varit lättade och nöjda över att skolan öppnande innan sommarlovet. Mestadels för att få ett ordentligt avslut på året och för den sociala biten som är så viktig för vårt välmående. Samtidigt har man kunnat kolla upp om eventuella kunskapsluckor uppstått, vilket visade sig vara bra.

 

Det var förstås svårt att följa alla restriktioner i skolorna till punkt och pricka, eftersom alla skolor är unika och har olika förutsättningar. Och visst, det har varit en del utmaningar kring praktiska frågor såsom skolskjutsar och bespisning men genom vilja att lösa frågor gemensamt har det lyckats.

 

Efter distansundervisningen har större behov av stödåtgärder konstaterats. Bland annat av den orsaken finns ett stort stödpaket för barn, unga och familjers välmående i den fjärde tilläggsbudgeten som debatterades i riksdagen i veckan. Det väsentliga nu är att inte göra samma misstag som under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Vi ser ännu idag många kvarlämnade spår hos barn och barnfamiljer som föll emellan då och som inte kommit tillbaka till samhället.

 

Coronan finns ännu i vårt samhälle och av den orsaken behandlar vi just nu en tillfällig ändring i lagen om grundläggande utbildningen. Den känner inte i nuläget till begreppet distansundervisning men genom denna ändring kan utbildningsanordnarna snabbt ändra till distansundervisning om det uppstår behov.  Närundervisningen ska ändå alltid vara grunden.

 

Det här är min sista kolumn innan sommaruppehållet. I år blir det en annorlunda sommar på många sätt. Men vi gör det bästa av den genom att fortsättningsvis vara försiktiga och följa säkerhetsrekommendationerna, men även gynna lokalt och upptäcka mera av vårt land. Jag vill önska alla en riktigt skön sommar!

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00