Mångsidiga satsningar ger framtidstro

10.06.2020 kl. 14:59
Regeringens rekordstora tilläggsbudget skapar förutsättningar för tillväxt och därmed på sikt även balans i statsfinanserna. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om den fjärde tilläggsbudgeten på onsdagen

- Vi har en tilläggsbudget som ger direkt stöd för att människor ska klara sig ur krisen. De restriktioner som införts för att hindra spridningen av coronaviruset har haft negativa konsekvenser bland annat för barn och ungas välbefinnande och jämlikhet. Nu görs satsningar på hundratals miljoner euro för att stödja barnens och ungas välmående. Det inkluderar bland annat stödåtgärder på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogik till gymnasier samt yrkesskolor, högskolor och universitet, säger Strand.
 
Strand välkomnar även tilläggsbudgetens massiva infrastrukturpaket och stödet till kommunerna.
 
- Kommunerna har haft det tufft till följd av coronakrisen och kommunerna kompenseras nu för sina minskade skatteintäkter. Förutom satsningarna på nya infrastrukturprojekt, är det utmärkt att vi nu även satsar på basvägnätet, kollektivtrafiken och på att bygga ut cykellederna. Fungerande infrastruktur är en grundförutsättning såväl för en fungerande vardag som för näringslivets konkurrenskraft, konstaterar Strand.
 
I sitt gruppanförande betonade Strand vikten av satsningar på framtiden, forskning och innovationer.
 
- Bland annat synergier inom energiteknologiindustrin med producenter av battericeller med hög förädlingsgrad skapar en betydande mervärdespotential för Finland. Finland måste målmedvetet sträva efter att bli en drivande kraft för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknologi utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15