Snart öppnar caféerna och restaurangerna

24.05.2020 kl. 06:55
Vi har levt i undantagsförhållanden nu i drygt två månader. Många börjar bli hjärtligt trötta på coronaviruset och vad det medför.

Men de goda nyheterna är att allas våra gemensamma ansträngningar gett resultat. I Vasa sjukvårdsdistrikt har vi inte haft många nya coronafall den senaste tiden. I hela landet visar smittkurvan på stadig nedgång.

Därför har vi i regeringen de senaste veckorna lagt mycket tid på hur vi ska öppna upp samhället igen steg för steg, säkert och tryggt. Vi ökar testningen av befolkningen och spårar smittkedjorna. Sedan är det förstås så att vi noga följer med läget. Blir det nödvändigt drar vi i bromsen och återinför restriktioner.

 

Förra veckan öppnades skolorna. Den här veckan kom vi överens om att öppna restaurangerna och caféerna från och med 1.6. Det blir ändå en del begränsningar. Hälften av kundplatserna inomhus får fyllas. Utomhus behöver det finnas tillräckliga avstånd mellan borden. Restaurangerna ska stänga senast kl. 23 och utskänkningen upphör kl. 22. Vi är säkert många som ser fram emot att kunna gå på café med en god vän, njuta av ett gott specialkaffe och något härligt tilltugg. Regeringen kommer att följa läget med två veckors mellanrum och beredskap ska finnas att ytterligare lätta på begränsningarna om allt gått bra eller strängera ifall det blir nödvändigt.

 

Redan förra veckan öppnade personbiljettsförsäljningen till färjetrafiken igen, vilket gör det lättare för många österbottningar att t.ex. arbetspendla till Umeå. Ändå gäller det att minnas att regeringen inte rekommenderar fritidsresor till andra länder. De kommande veckorna kommer vi också att diskutera den frågan närmare såväl nationellt som på EU-nivå. Personligen tror jag nog att ett av de bästa alternativen denna sommar är en stugsemester här hemma i Finland.

 

En viktig del av regeringens nya hybridstrategi testa, vårda, spåra, isolera är att vi får upp testningskapaciteten. Nu har vi en testningskapacitet på ca 8000. Alla som känner att de har symptom borde snabbt kunna testas. Samtidigt behövs tillräckliga resurser till spårningen av smittkedjor. Ju snabbare smittkedjorna kan upptäckas och brytas, dess färre insjuknade. Därför är också en ny mobilapplikation – en smittspårningsapp – en spännande del av Finlands strategi. Jag är mycket glad att man på Vasa centralsjukhus inlett ett pilotförsök med en sådan smittspårningsapp. Pilotförsöket kan ge viktig information för den nationella applikation som utvecklas. Det ska naturligtvis vara frivilligt att använda den och integritetsskyddet ska tryggas.

 

En annan mycket god nyhet är att VCS nu beviljats statsunderstöd för grundandet av ett kompetenscenter för patient- och klientsäkerheten i hela Finland. Något som vi med minister Kiuru aviserade då vi besökte VCS i början av mars i samband med firande av fulljouren. I Vasa sjukvårdsdistrikt har patient- och klientsäkerheten länge varit bland den bästa i landet och man har målmedvetet och långsiktigt arbetat för detta. Med denna satsning får arbetet allt större betydelse och resultaten kan utnyttjas i hela landet.

 

Avslutningsvis, sommaren är snart här. Om en vecka är det skolavslutning och vi går in i juni. Vi ska fortsätta hålla distans och god handhygien, men det roliga är att vi också kan göra mycket av det som hör sommaren till. Köpa glass på torget. Åka båt ut till stugan. Simma i havet. Gå på långa promenader. Grilla mat med vännerna i trädgården. Så trots att det kanske blir lite annorlunda finns det mycket som vi kan glädjas över.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00