Undantagstillstånd

21.03.2020 kl. 07:14
Den gångna veckan i riksdagen går till historien. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att vi i riksdagen skulle behöva fatta sådana beslut som vi nu gjort.

 

Riksdagen har med stor enighet godkänt regeringens exceptionella åtgärder. Beredskapslagen har tagits i bruk, för första gången i fredstid. Besluten är dock nödvändiga för att minimera spridningen av coronasmitta och trygga sjukvårdens funktionssäkerhet. Detta är viktigt för oss alla, men speciellt för riskgrupper. Nu krävs det tålamod och att vi alla ändrar våra rutiner och det vardagsliv vi är vana vid för en tid framöver.

Beredskapslagen handlar om ett väldigt tungt instrument, enbart avsedd för undantagstillstånd och som ett sista alternativ då övrig lagstiftning inte möjliggör de åtgärder som behövs.

Det är utomordentligt viktigt att vi alla noggrant följer myndigheternas anvisningar om att undvika fysisk närhet och kontakt. Det känns kanske svårt, men är nödvändigt. Även om vi tar fysiskt avstånd ska vi inte lämna varandra ensamma. Det går att vara psykiskt nära varandra och enbart fantasin sätter begränsningar på hur vi kan utnyttja dagens teknik till att umgås med varandra från avstånd.

Också riksdagen har ställt om sina arbetssätt på grund av coronaviruset. En stor del av riksdagens personal jobbar distans. Möten hålls i regel distans. Ifall det är nödvändigt att samlas till ett möte görs det med en möjligast minimal besättning och i ett tillräckligt rymligt utrymme. Alla resor är avbokade förutom mellan hemmet och riksdagen.

Flera företag befinner sig i en svår situation på grund av den rådande situationen. Den akuta ekonomiska politiken måste gå ut på att rädda så många företag och arbetsplatser som möjligt.  Likviditetssituationen blir avgörande för många företag och vi måste på alla sätt se till att företag får hjälp för att överleva.  Regeringen har reagerat kraftigt på detta och presenterade i fredags sin tilläggsbudget på 400 miljoner euro och ett mycket omfattande stödpaket. Riksdagsarbetet kommer den närmaste tiden framåt att ha sitt fokus här.

Då gränserna stängts har våra växthusodlare problem med att få hit sina anställda från andra länder. Under veckan har jag engagerat mig i frågan och bland annat så berörde min fråga under riksdagens frågetimme denna problematik. Frågan måste få en lösning. Vår inhemska grönsaksproduktion får inte äventyras.

Det undantagstillstånd vi befinner oss i just nu går om en dag och då övergår vardagen till det normala. Nu gäller det att ta oss förbi den värsta krisen och hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på marken. Coronaviruspandemin kommer att ha betydande konsekvenser för vår nationella och den globala ekonomin. Men först efter att det värsta är över vet vi hur vi riktigt ligger till. Våra nationella ekonomiska utmaningar kommer dock att vara de samma men större till sin omfattning jämfört med innan coronaviruspandemin.

Vi befinner oss i en ny exceptionell situation som ingen varit med om tidigare. I stunden ändras den vardag vi är vana vid, men undantagstillståndet kommer att gå om. Bara tillsammans, då vi alla hjälps åt, klarar vi
Anders Norrback

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00