Omänskliga betalningsanmärkningar bör raderas!

19.02.2020 kl. 10:41
Under onsdagen 19.2 diskuterar riksdagen om överskuldsättning i en aktualitetsdebatt.

- Personligen har jag kommit i kontakt med problematiken kring överskuldsättning och även konkret indrivning då jag vid sidan av mina studier under flera år arbetade på en banks juridiska avdelning. Under förra riksdagsperioden jobbade vi tillsammans med kolleger fram lagmotioner, skriftliga spörsmål samt ordnade diskussionstillfällen med såväl indrivningsbyråer som representanter för Garanti-Stiftelsen, Finansinspektionen, Konsumentförbundet, Suomen Asiakastieto, Företagarna i Finland och olika aktörer inom bankbranschen, konstaterar Strand.

- Problematiken kring överskuldsättning är mångfacetterad men personligen anser jag det allra värsta vara det faktum att människor kan bli hängande kvar i register flera år även i fall där själva skulden betalts! Detta reagerade jag kraftigt på redan under min tid på banken eftersom jag anser att det helt klart strider mot allmän rättsuppfattning. Idag har vi ca 400 000 medborgare med betalningsanmärkningar i detta land. Att stämpla dem och göra dem ekonomiskt handlingsförlamade för flera år framåt även då skulden betalts är såväl omänskligt som dålig ekonomisk politik. Nu har vi med denna regering i vårt program äntligen lyckats skriva in att den tid betalningsanmärkningar är i kraft skall förkortas. Jag ser fram emot att detta bereds i rekordfart, såväl med tanke på enskilda människor som landets ekonomi, avslutar Strand.

BAKGRUND: Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) är jurist och ekonom och har själv arbetat med b.la. indrivning på en banks juridiska avdelning. Han är nu för andra perioden medlem i ekonomiutskottet. Han var under senaste riksdagsperiod en av de första undertecknarna för en lagändring av kreditupplysningslagen och utsökningsbalken med krav att betalningsanmärkningar bör tas bort efter att skulden blivit betald eller när grunden för skulden inte längre finns. Lagmotionen samlade då 137 underskrifter.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00