Ohållbart att inte få sälja produkter av säl

12.02.2020 kl. 17:59
Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft.

Det konstaterade Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i dagens plenum då en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter debatterades i riksdagen.

 

- Jakten på säl har långa traditioner i Finland, längs kusten och på Åland. Efter att sälstammen varit på en mycket svag nivå på 1980-talet är situationen idag helt det omvända. Gråsälsstammen har ökat explosionsartat och antalet sälar är nu så stort att det är ett allvarligt problem för yrkesfisket, säger Löfström.

Sälen sprider också parasiter, som äts av kräftdjur, som i sin tur äts av fiskar och som gör att parasiten sprids till fiskebestånden. Parasiter uppskattas vara en betydande orsak till att torskbeståndet i södra Östersjön är i ett så dåligt skick nu. Också därför skulle en aktivare viltvård av gråsälen behövas.

 - Ett stort problem idag är att de sälar som fälls inte får användas i produkter som säljs, något som inte bara går emot principerna om hållbar användning av naturresurser utan också emot allt sunt förnuft. En jägare vill inte fälla ett djur som han eller hon inte kan ta vara på. Då försäljningen idag är förbjuden av EU begränsar det möjligheten till användning, vilket i sin tur i praktiken begränsar jakten, säger Löfström.

Förbudet mot handel med sälprodukter är inget som Finland ensamt kan ändra på, eftersom det regleras på EU-nivå. Finland har under hösten 2019 konstaterat i en rapport till EU-kommissionen att förbudet går emot principerna för en hållbar användning av naturresurser och att förbudet har orsakat problem för kustfisket i Finland och i flera andra medlemsstater i Östersjöområdet.  

- Regeringen har en bra linje i frågan och jag är glad att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i vår debatt i plenisalen idag så tydligt slog fast att regeringen aktivt kommer driva på ett slopande av förbudet inom EU. Det skulle ha en stor betydelse både för yrkesfisket och flera fiskebestånd i Östersjön, och är en viktig fråga för alla kustsamhällen i Östersjön, säger Löfström.

 
Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09