Bergqvist gläds över pengar till Pargasleden

12.12.2019 kl. 13:39

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket glad över att Pargasleden finns med på listan över trafikprojekt som får finansiering genom en extra budgetpott, som finansutskottet bestämmer om. Från dessa så kallade ”julklappspengar” är 200 000 euro öronmärkta för planeringen av den nya vägen mellan motorvägen E18 och Rävsundsbron.

- Det här är en mycket bra nyhet för Pargasleden! Det att hela projektet nu kan planeras samtidigt är väldigt viktigt, säger SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist som också är medlem i kommunikationsutskottet.

I höstas började planeringen av den nya Rävsundsbron och den nya Hessundsbron. Det nu angivna anslaget möjliggör att också planeringen av den nya vägsträckan kan inledas.

- Arbetet tar inte slut här, men visst känns det som en delseger. SFP fortsätter att aktivt jobba för Pargasledens förverkligande och finansiering i den parlamentariska styrgruppen, säger Bergqvist.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk styrgrupp för att bereda stora trafikinvesteringar under åren 2021–2032. Målet är att utarbeta en 12-årsplan där man besluter om vilka stora projekt som ska förverkligas. Det är också här som finansieringen av Pargasleden ska fastställas. SFP:s representant i gruppen är Mikko Ollikainen med Sandra Bergqvist som ersättare. Gruppens arbete ska vara klart 30.4.2021.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets principbeslut om Fennovoima

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 3.12 2014, Lars Erik Gästgivars
03.12.2014 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om läget i Afghanistan

Jörn Donner 26.11 2014, Svenska riksdagsgruppen
26.11.2014 kl. 15:00

Statsrådets naturresursredogörelse

Uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse ”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi”, 25.11 2014 Gruppanförande, Lars-Erik Gästgivars, Svenska riksdagsgruppen
25.11.2014 kl. 15:00

Mänskliga rättigheter

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Gruppanförande 11.11 2014, Svenska riksdagsgruppen, Stefan Wallin
11.11.2014 kl. 15:00

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00