Stärker Ålands livsmedelsindustris framtida konkurrenskraft

28.02.2019 kl. 15:21
Löfström nöjd med att längre fordonskombinationer nu tillåts på finländska vägar.

För en månad sedan trädde en förordning i kraft som möjliggör att längre fordonskombinationer tillåts på finländska vägar. Löfström har tryckt på för den här förändringen i två år genom inlägg i riksdagsdebatten och via skriftliga spörsmål. Nu har förändringen trätt i kraft. Maxlängden per ekipage förlängs från 25,25 meter till 34,50 meter.

 

-                         Det här möjliggör att transport av vissa varor kan bli mer kostnadseffektiva och minska koldioxidavtrycket på transporterna. Det stärker Finlands konkurrenskraft samtidigt som det är bra för miljön, säger Löfström.

 

-                         Den här förändringen kan exempelvis stärka konkurrenskraften för Orklas fabrik på Åland, som transporterar stora volymer chips från Åland till fastlandet. Det är viktigt för Åland att vi på alla sätt kan bidra till att stärka vår industris konkurrenskraft för att bibehålla arbetsplatser och stärka verksamheter på Åland, säger Löfström.

 

Det var just under nedläggningshotet kring Chipsfabriken som arbetet för längre fordonskombinationer inleddes. Tidigare har vissa små försök gjorts, men nu träder förändringen i kraft permanent och generellt.

 

-                         Jag är väldigt glad över den här förändringen eftersom det här var en av de sakerna vi identifierade att vi från riksdagens sida kunde bidra med för att stärka konkurrenskraften hos livsmedelsproducenter på Åland i samband med att Chipsfabriken hotades.

 

-                         Det här var en av de konkreta frågor vi då diskuterade med kommunikationsminister Anne Berner när hon besökte Chipsfabriken och som jag kontinuerligt fortsatt med att lyfta upp i riksdagens arbete. Jag vill tacka minister Anne Berner för att hon fört den här förändringen i mål. Samtidigt vill jag poängtera att förändringen ju inte bara gynnar en fabrik utan hela landet. Förändringen skapar möjligheter för många verksamheter och det stärker Finlands konkurrenskraft, vilket är viktigt för hela landet och Åland, säger Löfström.

 

Förändringen gäller på finländska vägar. Åland har egen behörighet på området och på Åland har redan de här långa transporterna tillåtits, men nu kan de transporterna fortsätta också på de finländska vägarna.

Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03