Partimätningar

11.01.2019 kl. 11:44
Enligt Yles senaste partimätning skulle stödet för SFP ha sjunkit till 2,5 procent

Med andra ord skulle vi på en månad ha tappat en tredjedel av våra väljare. Detta är helt klart inte realistiskt. Tvärtom tyder signaler från vårt fält på ett mycket starkt stöd för vår politik för tillfället. Att mätningen inte är tillförlitlig för vår del beror bland annat på att för oss starka regioner som Åboland och svenska Österbotten var underrepresenterade i mätningen. Dessutom görs intervjuerna på finska vilket kan leda till att svenskspråkiga respondenter avböjer frågorna. Även Taloustutkimus som gjort mätningen medger att de rekordlåga siffrorna beror på ett statistiskt fel som enligt dem ska åtgärdas.

Det anmärkningsvärda är att Helsingin Sanomats och Alma-medias mätningar konsekvent gett SFP ett understöd på mellan 4 och 5 procent samtidigt som YLE:s mätningar gett en variation ner till 2,5 procent. Då SFP har landets stabilaste understöd och under det här årtusendet haft ett understöd mellan 4,3 och 4,9 procent så säger det sig självt att man inte behöver vänta sig så tvära kast. Därför är det glädjande att Taloustutkimus nu tagit till sig kritiken mot felaktigheten för SFP:s del i deras mätningar.

Riksdagsvalet i april närmar sig och partierna och riksdagskandidaterna ska föra en politisk debatt, profilera sig och visa var de står i viktiga frågor. Svenska språkets ställning, jordbruket, klimatet och människorättsfrågor är självklara frågor för oss. Andra viktiga frågor som alltid ska bevakas gäller bland annat riksåttan, sjuk- och hälsovården och utbildningsfrågor. Dessa är fortsättningsvis frågor som SFP värnar om. Det är väljarna som avgör valresultatet men allt tyder på att SFP har goda chanser att göra ett bra val ifrån oss. I Österbotten har vi lyckats försäkra många starka kandidater som jag följaktligen tror att lyckas engagera våra väljare. Det finns en klar efterfrågan på den politik som SFP för.

Mina snart tolv år i riksdagen har lärt mig att när frågor som är viktiga för de svenskspråkiga i vårt land ska bevakas är kön inte speciellt lång. Den brukar bestå av SFP:s riksdagsledamöter och en handfull aktiva från de övriga partierna. Lyckas vi vinna valet nationellt, få fyra mandat från Österbotten och bli ett regeringsparti är förutsättningarna att försvara svenskan, få fulljour, klassa upp riksåttan och stärka högskolorna i Vasa stora.

Mats Nylund

Gruppanföranden

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00

Responsdebatt om budgeten

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen 14.12 2016
14.12.2016 kl. 13:00