Rehn-Kivi gläds åt gemensamma mål för förbättrad sysselsättning

05.02.2019 kl. 16:08

Under pågående valperiod har upp till 140 000 finländare fått en arbetsplats, och sysselsättningsgraden har klivit till 72 procent. Riksdagsledamot och medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Veronica Rehn-Kivi diskuterade på tisdagsmorgonen tillsammans med representanter från de övriga riksdagsgrupperna vikten av att hitta de rätta åtgärderna för att sysselsätta de arbetslösa och att höja sysselsättningsgraden till 75 procent under nästa valperiod. Diskussionstillfället leddes av social- och hälsovårdsminister Mattila och arbetsminister Lindström och resulterade i ett gemensamt ställningstagande för att stöda sysselsättningen.


- Det är viktigt att varje person i arbetsför ålder har möjlighet att delta i vårt samhällsbygge. Arbete ger ekonomisk trygghet och framtidstro och är också en betydande källa till välmående för individen, säger Rehn-Kivi.

För att höja på sysselsättningen måste vi stöda de arbetslösa mera än idag och rikta åtgärderna rätt och individuellt. Vi får inte heller glömma dem som endast delvis är arbetsförmögna.  Samtliga riksdagsgrupper kunde idag enas om att under kommande år främja arbetsförmåga, att förebygga långtidsarbetslöshet och att öka på delaktigheten för personer som är i svag arbetsmarknadsställning. Rehn-Kivi gläds åt de gemensamma visionerna.

- Det är väldigt viktigt att vi alla är överens om målsättningarna för de åtgärder som bör göras på arbetsmarknaden för att så många som möjligt ska ha glädjen att jobba och vara delaktig i samhället. Också med tanken på kommande reformer i socialskyddet är det här en bra start, säger Rehn-Kivi.
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00