Rehn-Kivi gläds åt gemensamma mål för förbättrad sysselsättning

05.02.2019 kl. 16:08

Under pågående valperiod har upp till 140 000 finländare fått en arbetsplats, och sysselsättningsgraden har klivit till 72 procent. Riksdagsledamot och medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Veronica Rehn-Kivi diskuterade på tisdagsmorgonen tillsammans med representanter från de övriga riksdagsgrupperna vikten av att hitta de rätta åtgärderna för att sysselsätta de arbetslösa och att höja sysselsättningsgraden till 75 procent under nästa valperiod. Diskussionstillfället leddes av social- och hälsovårdsminister Mattila och arbetsminister Lindström och resulterade i ett gemensamt ställningstagande för att stöda sysselsättningen.


- Det är viktigt att varje person i arbetsför ålder har möjlighet att delta i vårt samhällsbygge. Arbete ger ekonomisk trygghet och framtidstro och är också en betydande källa till välmående för individen, säger Rehn-Kivi.

För att höja på sysselsättningen måste vi stöda de arbetslösa mera än idag och rikta åtgärderna rätt och individuellt. Vi får inte heller glömma dem som endast delvis är arbetsförmögna.  Samtliga riksdagsgrupper kunde idag enas om att under kommande år främja arbetsförmåga, att förebygga långtidsarbetslöshet och att öka på delaktigheten för personer som är i svag arbetsmarknadsställning. Rehn-Kivi gläds åt de gemensamma visionerna.

- Det är väldigt viktigt att vi alla är överens om målsättningarna för de åtgärder som bör göras på arbetsmarknaden för att så många som möjligt ska ha glädjen att jobba och vara delaktig i samhället. Också med tanken på kommande reformer i socialskyddet är det här en bra start, säger Rehn-Kivi.
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00