Kvarkenmiljoner och cirkulär ekonomi

11.11.2018 kl. 11:47
För en dryg vecka sedan offentliggjordes även den efterlängtade tilläggsbudgeten med en rejäl summa av de av staten utlovade eurona till kvarkenprojektet

Själva principbeslutet togs redan i februari år 2016 och vi har i Vasa och Umeå under denna vår förbundit oss att bära det ekonomiska huvudansvaret för kvarkenprojektet. Men det har krävts mycket arbete även av många tjänstemän för att sy ihop de sista budgettekniska lösningarna, och jag vill ge en eloge åt alla de som i olika roller medverkat till detta positiva beslut. Det är omöjligt att räkna upp alla goda krafter man stött på och det har varit en glädje att jobba med projektet såväl i riksdagen som via Vasa stad och styrelserna för Kvarkenrådet och Kvarken Link Ab. Projektet är oerhört viktigt för hela Österbotten och västra Finland. Vi har beredskap att beställa färjan inom kort och det känns fint att t.o.m. samlingspartiet via betalda annonser på facebook nu lyfter fram projektet. Jag är även mycket glad över det goda samarbete vid haft med Jakobstads-Karlebyregionen och ser framemot ännu djupare gemensam nordisk samverkan inom ramen för det nya EGTS-område vi ska grunda.

 

Själv spenderade jag nyligen ett par dagar i Yokohama på världens främsta evenemang för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum. Konferensen samlade över tusen beslutsfattare, experter samt innovativa representanter från näringslivet från ca 100 länder och var ett utmärkt tillfälle att marknadsföra det kunnande vi har i Österbotten samt knyta nya kontakter. 

 

Vid tillfället undertecknade även ministrarna Kimmo Tiilikainen och kollegan Yoshiaki Harada på plats i Yokohama ett samarbetsavtal länderna emellan gällande just miljöfrågor. Finland och Japan har länge haft goda relationer och mångsidiga handelsförbindelser. I och med Finlands EU-ordförandeskap och Japans G20 - värdskap 2019 har vi en unik möjlighet att tillsammans visa globalt ledarskap inom bl.a. cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär även en stor potential för den finländska landsbygden - liksom många andra globala megatrender. Att Google köper vindkraft från Närpes - en stad som redan ifjol fick Unicef-utmärkelse för flyktingintegrering - och som nu tack vare positiv befolkningsutvceckling och hög sysselsättninggrad fångat nordiska forskares intresse är ett tecken på just detta och något vi alla får vara stolta över.

 

När vi nu fått nya uppgifter kring vargstammen är det bara att än en gång upprepa: stammen måste decimeras. Vargen hör inte överhuvudtaget hemma i tätbebyggda områden!

Joakim Strand

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00