Krav på att lättare att få dispens för skyddsjakt på varg

17.06.2018 kl. 07:12
Det betyder inte att vargen ska utrotas utan det innebär att regelverket för när man får eliminera problemvargar blir avsevärt enklare än idag.

Vargdemonstrationen som ordnades av Österbottens  svenska producentförbund och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening på Vasa torg i måndags samlade över 2 000 personer. Österbottningarna visade med all önskvärd tydlighet att vi kräver beslut av regeringen och de ansvariga ministrarna. Österbottningarnas vädjan har inte gått obemärkta för nu har jord- och skogsbruksminister Leppä lovat att besöka Österbotten i höst.

Naturresursinstitutet Lukes rapport över uppskattningen av vargbeståndet i mars 2018 bekräftade det som alla österbottningar vetat efter den senaste vintern. Finlands vargstam har ökat med sex flockar och tyngdpunkten för hela vargstammen flyttat västerut. Hela 70 procent av vargarna finns nu i västra Finland. Orsaken till det är enligt Luke tillgången på föda. Den mycket stora älg- och hjortdjursstammen i västra Finland fungerar som ett smörgåsbord för vargen och lockar följaktligen hit den. I Österbotten har vargstammen fördubblats på ett år.

 

I Österbotten fanns enligt rapporten 5-6 flockar med totalt cirka 30 vargar i mars 2018. Dessutom finns det kringstrykande ensamvargar. Lukes uppskattning är alltså gjord innan vargen fått valpar. Det genomsnittliga antalet valpar har under de senaste åren varit 3,9 och det betyder att vi utöver uppskattningen i mars sannolikt har flera än 20 st. vargvalpar i Österbotten.

 

Biologen och naturföretagaren Mattias Kanckos i Pedersöre, som också är en rutinerad jägare, förutspår stora bekymmer i augusti och senare i höst när valparna ska lära sig jaga. Allt tyder alltså på att vi som krävt åtgärder mot närgångna vargar under senaste vinter inte varit ute i ogjort väder utan tvärtom gjort en korrekt bedömning av situationen.

 

Regeringen och den ansvariga ministern måste nu utan dröjsmål göra det lättare att få dispens för skyddsjakt på varg som rör sig nära tomter och hotar människors trygghet och husdjurs och boskaps liv och hälsa. Det är Finlands egen lagstiftningskompetens. En mera krävande process är att ändra vargens skyddsstatus eftersom det kräver beslut på EU-nivå. Idag har vi två olika skyddsnivåer på varg i Finland. I renskötselområden skyddas vargen enligt bilaga 5 i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket möjliggör begränsad jakt, och i resten av landet enligt bilaga 4. Det är absolut nödvändigt att det överdrivna skydd som nu råder utanför renskötselområdet upphör och att hela landet får samma regelverk som på renskötselområden. Det betyder inte att vargen ska utrotas utan det innebär att regelverket för när man får eliminera problemvargar blir avsevärt enklare än idag.

Mats Nylund

Gruppanföranden

Budgetens enda behandling 14.12 2015

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande, riksdagsgruppens 1:a viceordförande Stefan Wallin
14.12.2015 kl. 13:30

Interpellationen om sysselsättningspolitiken 9.12 2015

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
09.12.2015 kl. 15:30

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 25.11.2015

Gruppanförande av partiordförande Carl Haglund
25.11.2015 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016–2019

Gruppanförande 24.11 2015, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
24.11.2015 kl. 15:15

Vårdreformen

Gruppanförande av gruppordförande Anna-Maja Henriksson 18.11 2015
19.11.2015 kl. 11:12

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Gruppanförande, Svensk riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11 2015
17.11.2015 kl. 15:13

Interpellationsdebatt om pensionärernas ställning

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
21.10.2015 kl. 15:36